Nynorsksenteret

Framsida | Nettressursar | Materiell | Fagtekstar | Forsking og utvikling | Om oss

Om senteret / Konferansar / 2011 /

Nynorskkonferansen 2011

Elevteksten på nye spor

– å motivere for skriving på nynorsk

 

Nynorskkonferansen 2011 var 6. april på Rica Victoria Hotel, Lillehammer.

Målgruppe: Skuleleiarar og lærarar i ungdomsskulen og vidaregåande skule.

Hovudtemaet for konferansen er opplæring i nynorsk som sidemål. Forskarar­ og lærarar­ vil presentere kreative måtar å lære nynorsk på, i hovudsak med utgangspunkt i multimodale tekstar.

Er elevane dine opptekne med sosiale nettstader? Ved St. Hallvard vgs. i Lier bruker dei Facebook i norskfaget. Elevar ved Elvebakken vgs. i Oslo har mellom anna teke i bruk hip-hop i tilnærminga til nynorsk grammatikk. Og kva skjer når elevteksten møter ein levande forfattar? I Seljord og ved Sund ungdomsskule får elevane skrive bøker på utfordrande måtar.

 

 

Oppdatert av  Arild Torvund Olsen 10.12.2012

Nynorsksenteret, Høgskulen i Volda, Postboks 500, 6101 Volda
E-post: post@nynorsksenteret.no | Telefon: 70 07 51 72 (leiaren) eller 70 07 50 00 (sentralbordet)