Nynorsksenteret: vidaregåande

 
Vidaregåande / Framsida vgs /

Læringsressursar for vidaregåande skule

På denne sida finn du læringsressursar med forslag til undervisning, litteratur og eksempeltekstar som kan nyttast i nynorskdidaktikk i vidaregåande opplæring. Du vil finne ei blanding av tradisjonelle, formbaserte oppgåver og kontekstbaserte, funksjonelle oppgåver.

5 tips til nynorskundervisning i vgs.

Andre ressurssider

Lærebok på nynorskLærebok på nynorsk
Når elevar med bokmål som hovudmål har lærebok på nynorsk i eit anna fag enn norsk, kan dei tileigne seg kunnskapar i faget samstundes som dei blir fortrulege med å lese og skrive nynorsk.

 

TeikneseriarRessurssider om teikneseriar
På teikneseriesidene finn du nynorske teikne­seriar til utskrift, lærarressursar og teikneseriekurs. Teikneseriearbeid kan gjere norskfaget meir praktisk og variert.

 

Tekstbasen
Tekstbasen er ei samling av autentiske medietekstar i mange ulike sjangrar og stiltypar, til dømes reklamar og reportasjar.

 

Nynorskbok.no
På Nynorskbok.no kan du finne tips til nye, gode nynorske bøker og teikneseriar for ulike aldersgrupper.

 

MusikkMusikk
Her finn du mellom anna spelelister med nynorske songar i Wimp og Spotify

 

Nynorsksenteret, Høgskulen i Volda, Postboks 500, 6101 Volda
E-post: post@nynorsksenteret.no | Telefon: 70 07 51 72 (leiaren) eller 70 07 50 00 (sentralbordet)