Nynorsksenteret: vidaregåande

 
Vidaregåande / Framsida vgs /

Læringsressursar for vidaregåande skule

På denne sida finn du læringsressursar med forslag til undervisning, litteratur og eksempeltekstar som kan nyttast i nynorskdidaktikk i vidaregåande opplæring. Du vil finne ei blanding av tradisjonelle, formbaserte oppgåver og kontekstbaserte, funksjonelle oppgåver.

5 tips til nynorskundervisning i vgs.

Andre ressurssider

Lærebok på nynorskLærebok på nynorsk
Når elevar med bokmål som hovudmål har lærebok på nynorsk i eit anna fag enn norsk, kan dei tileigne seg kunnskapar i faget samstundes som dei blir fortrulege med å lese og skrive nynorsk.

 

TeikneseriarRessurssider om teikneseriar
På teikneseriesidene finn du nynorske teikne­seriar til utskrift, lærarressursar og teikneseriekurs. Teikneseriearbeid kan gjere norskfaget meir praktisk og variert.

 

Tekstbasen
Tekstbasen er ei samling av autentiske medietekstar i mange ulike sjangrar og stiltypar, til dømes reklamar og reportasjar.

 

MusikkMusikk
Her finn du mellom anna spelelister med nynorske songar i Wimp og Spotify

 

Nynorsksenteret, Høgskulen i Volda, Postboks 500, 6101 Volda
E-post: post@nynorsksenteret.no | Telefon: 70 07 51 72 (leiaren) eller 70 07 50 00 (sentralbordet)