Nynorsksenteret

Framsida | Nettressursar | Materiell | Fagtekstar | Forsking og utvikling | Om oss

Forsking og utvikling / FoU-rapportar /

«Mange vegar til målet»

Sluttrapport for Tiltaksplan 2009-2013

Lenker til PDF-filer: [Samandrag] [Del 1 og del 2] [Del 3]

Med utgangspunktet i tiltaksplanen for 2009-2013 har Nynorsksenteret gjennomført utviklingsprosjekt ved tilsaman sju barnehagar og 32 skular. Det har også vore arbeidd for å betre nynorsktilboda for yrkesfagelevar og minoritetsspråklege, og det har vore samarbeid med UH-sektoren om meir forsking og betre lærarkompetanse. Prosjekta byrja hausten 2009 og vart avslutta i juni 2013.

«Mange vegar til målet» er ei oppsummering av erfaringane Nynorsksenteret har gjort i gjennomføringa av tiltaksplanen. Den fullstendige versjonen av rapporten er delt i tre:

 Lenker til PDF-filer: [Samandrag] [Del 1 og del 2] [Del 3]

 

 

Oppdatert av  Arild Torvund Olsen 07.05.2014

Nynorsksenteret, Høgskulen i Volda, Postboks 500, 6101 Volda
E-post: post@nynorsksenteret.no | Telefon: 70 07 51 72 (leiaren) eller 70 07 50 00 (sentralbordet)