Nynorsksenteret

Framsida | Nettressursar | Materiell | Fagtekstar | Forsking og utvikling | Om oss

Forsking og utvikling / FoU-rapportar /

Sidemålsløftet – Holmlia skole

Holmlia skole i Oslo held på med prosjektet Sidemålsløftet – Holmlia skole. Dei vil utvikle ein god modell for sidemålsopplæring, auke lærar- og elevkompetansen i sidemål, endre lærarane og elevane sine haldningar til nynorsk og gjennomføre forskingsbasert dokumentasjon av prosjektet. Prosjektet omfattar alle dei 470 elevane ved skulen, der 62 % er minoritetsspråklege og 40 ulike språk er representerte. Torill Wiiger Tørjesen og dei ti andre norsklærarane ved skulen har hovudansvaret for prosjektet.

⇒ Les fyrste delrapporten
⇒ Les andre rapporten, frå våren 2006
⇒ Les rapporten frå våren 2007
⇒ Les rapporten frå hausten 2007

Nynorskmodellen til Holmlia – lokale læreplanmål m.m.
Nynorsk lærebok i KRLE – slik har Holmlia gjennomført eit opplegg med nynorske lærebøker i eit anna fag enn norsk

 

 

Oppdatert av  Arild Torvund Olsen 01.04.2016

Nynorsksenteret, Høgskulen i Volda, Postboks 500, 6101 Volda
E-post: post@nynorsksenteret.no | Telefon: 70 07 51 72 (leiaren) eller 70 07 50 00 (sentralbordet)