Nynorsksenteret

Framsida | Nettressursar | Materiell | Fagtekstar | Forsking og utvikling | Om oss

Om senteret / Klart vi les! /

Klart vi les! Nynorsk barnebokturné

Møre og Romsdal: 24.–27. oktober 2016
Sogn og Fjordane: 30. oktober–3. november 2016

I år er det femte gong Klart vi les! Nynorsk barnebokturné vert arrangert. I år er turnéen utvida med ei ekstra veke, slik at også Sogn og Fjordane får vere med på Klart vi les! Målgruppa i år er lærarar, bibliotekarar og andre vaksne som arbeider med elevar på 3.–7. trinn. Målet med Klart vi les! er å stimulere til bruk av den nynorske barnelitteraturen.

Illustrasjon: Åshild Irgens

Turné i veke 43 og 44

I løpet av åtte dagar skal åtte kommunar få besøk av Klart vi les! med 26 arrangement i både bibliotek og skule. I år har vi med oss forfattar Bente Bratlund som vil fortelje om og lese frå bøkene sine. Ein formidlar frå arrangørgruppa vil også presentere eit breitt utval av nynorske barnebøker for lærarar på skulane.

I veke 43 er det Ulstein, Herøy og Hareid og tilhøyrande skular som får besøk, og i veke 44 går turen til Vik i Sogn, Lavik og Hyllestad.

Vi inviterer til seminar om nynorsk barnelitteratur


27. oktober: Klart vi les! Barnelitterær formidlingsfest i Ivar Aasen-tunet i Hovdebygda.

3.–4. november: Klart vi les! Barnelitterære fagdagar i Førdehuset.

Seminaret er ope for alle vaksne som arbeider med born på 3.–7. trinn, lærarar, bibliotekarar, assistentar og formidlarar. Her vil vi mellom anna få høyre innlegg om den nynorske barnelitteraturen, kvalitetane ved denne litteraturen og korleis formidle bøker for barn. Forfattar Bente Bratlund les frå bøkene sine og deler tankar kring skriveprosessen og møta sine med unge lesarar. Eirik Lissner er lærar og lærebokforfattar og vil halde eit innlegg om den andre leseopplæringa, om korleis ein kan arbeide med lesing og ulike lesestrategiar på 3.–7. trinn. Vi vil også få høyre Trond Strand, lesegledar, lærar, musikar og skodespelar, som vil vise nokre nye måtar å bruke bøker på. Ibby vil ha bokpresentasjonen sin dagen etter formidlingsseminaret i Førdehuset.

Klart vi les! er eit samarbeid mellom Nynorsksenteret, Ivar Aasen-tunet og fylkesbiblioteka i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Vi håpar å nå ut til så mange som mogleg i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Meld deg på, og få ei variert oppdatering på kva som fins av nynorsk barnelitteratur, tips til leseaktivitetar og faglege innlegg om leseopplæringa. 

 

 

Oppdatert av  Arild Torvund Olsen 19.10.2016

Nynorsksenteret, Høgskulen i Volda, Postboks 500, 6101 Volda
E-post: post@nynorsksenteret.no | Telefon: 70 07 51 72 (leiaren) eller 70 07 50 00 (sentralbordet)