Nynorsksenteret

Framsida | Nettressursar | Materiell | Fagtekstar | Forsking og utvikling | Om oss

Om senteret / Nynorske lesegledarar /

Hilde Brotangen Helleland

Lesegledar fordi

Det er viktig for meg at born får oppleve leseglede. Det gir ein flott kontakt, som kan opne nye verder for barnet. Eg håper å inspirere dei til å ville lese sjølve.

Eg les gjerne

Eg liker bøker som får born til å undre seg og stille spørsmål. Eg likar bøker som handlar om kvardagsliv, historie og andre kulturar.

Bakgrunn

Utdanning: Eg er lærar (adjunkt med tilleggsutdanning).

Yrke: Eg jobbar på Flatbygdi skule i Vik, der eg er kontaktlærar for 3. klasse. Tidlegare jobba eg på Vangsnes skule i Vik og på Udnes skole i Akershus.

Målgruppe

Klassetrinn: Eg vil gjerne lese for born i barnehagen og på 1. – 4. trinn. Eg har lese mykje for mine fem born, og no les eg for dei to eldste barneborna mine (4 og 5 år).

Område: Sogn.

Kontakt

Telefon: 91 13 78 19

E-post: hilde.brotangen.helleland@vik.kommune.no

 

 

 

Oppdatert av  Arild Torvund Olsen 03.09.2015

Nynorsksenteret, Høgskulen i Volda, Postboks 500, 6101 Volda
E-post: post@nynorsksenteret.no | Telefon: 70 07 51 72 (leiaren) eller 70 07 50 00 (sentralbordet)