Nynorsksenteret

Framsida | Nettressursar | Materiell | Fagtekstar | Forsking og utvikling | Om oss

Om senteret / Nynorske lesegledarar /

Trond Strand

Lesegledar fordi

Bøker er viktige for den nynorske identiteten, og det er viktig at folk får gode opplevingar med dei. Dessutan likar eg å vere i rampelyset.

Eg les gjerne

Humoristiske bøker. Eg likar burlesk humor, og eg likar å dramatisere litteraturen.

Bakgrunn

Utdanning: Eg er cand.mag. i musikk.

Yrke: Norsklærar for flyktningar, bibliotekar to dagar i veka, barne- og ungdomsbibliotekar ein dag i veka, dirigerer musikklaget og eg er fiskarbonde i helgane. Og så held eg vinkurs iblant.

Målgruppe

Klassetrinn: Alle som vil verte lesne for.

Område: Nordfjord og Sunnfjord.

Kontakt

Telefon: 40 21 69 38

E-post: haugefilial@gmail.com

 

 

Oppdatert av  Arild Torvund Olsen 03.09.2015

Nynorsksenteret, Høgskulen i Volda, Postboks 500, 6101 Volda
E-post: post@nynorsksenteret.no | Telefon: 70 07 51 72 (leiaren) eller 70 07 50 00 (sentralbordet)