• Blogg
  • Andvake av Jon Fosse

Andvake av Jon Fosse

27.10.2023

Jon Fosse 1 c Agnete Brun

Foto: Agnete Brun

Jon Fosse får Nobelprisen i litteratur for 2023 og er ein høgaktuell forfattar. Vi har laga eit nytt opplegg som tek utgangspunkt i forteljinga Andvake (2007). Oppgåvene er laga for elevar i vidaregåande skule, men kan også takast i bruk i ungdomsskulen.

Jon Fosse 4 Foto Agnete Brun ikon
Andvake av Jon Fosse i klasserommet

Andvake startar med at det unge paret Asle og Alida går omkring i Bjørgvin og spør etter husrom. Alida er med barn, og skal snart føde. Her finn du framlegg til oppgåver og arbeidsmåtar til Andvake.