• Blogg
  • Arbeid med språklege verkemiddel

Arbeid med språklege verkemiddel

22.01.2024

Wolfgang hasselmann J7 Ar FY Qr B Xw unsplash

Novella «Ein motig maur» av Tarjei Vesaas har mange språklege verkemiddel, og eit sentralt læringsmål i ressursen er at elevane skal finne og namngje språklege verkemiddel i novella. Dei skal også vite noko om kvifor ein brukar språklege verkemiddel når ein skriv. Opplegget er laga for ungdomsskulen.