• Blogg
  • Årshjul med opplegg for 1.–4. trinn

Årshjul med opplegg for 1.–4. trinn

27.10.2022

Jenter som teiknar årshjul for 1 til 4 trinn

Her finn du ei oversikt over opplegg for 1.–4. trinn som følgjer året.