• Blogg
  • Har du viljestyrke?

Har du viljestyrke?

02.03.2023

Har du viljestyrke

«Vi har alt, utanom viljestyrke», skriv Agnes Ravatn. Det tverrfaglege temaet folkehelse og livsmeistring legg vekt på at elevane treng kunnskapar og reiskapar til å forstå og påverke faktorar som har betydning for meistring av eigne liv. Nedanfor finn de eit undervisningsopplegg med tekstar, samtalespørsmål og oppgåver som har nettopp eit slikt mål: Å hjelpe elevane til å finne og lære strategiar til å ta ansvarlege livsval.