• Blogg
  • Haust – eit tverrfagleg opplegg for barneskulen

Haust – eit tverrfagleg opplegg for barneskulen

27.09.2022

Samanlikne bokmål og nynorsk framside PP

Gjennom å arbeide med tre ulike dikt om hausten får elevane ulike erfaringar med å lese for å oppleve. Elevane målar bilete, samanliknar ord og dikt, skriv eigne dikt og deltar i framføringar.