• Blogg
  • Jon Fosse i barneskulen

Jon Fosse i barneskulen

09.01.2023

Jon Fosse 1 M8 A5119nett

Foto: Agnete Brun

I utgangspunktet tenkjer ein kanskje at Jon Fosse ikkje akkurat høver for born. Men i tillegg til at han har skrive bøker for born, skriv han på mange måtar enkelt, om enn med fleire botnar av forståing. Det fleirtydige kan vere med på å skape engasjement, og kan også vise born vegen til utøvande literacy,

Kant ikon
Jon Fosse i barneskulen

Har du lyst til å lese Jon Fosse i barneskulen? Her er to undervisingsopplegg med utgangspunkt i barnebøker av Jon Fosse.