• Blogg
  • Lag ein poesiverkstad!

Lag ein poesiverkstad!

15.02.2024

Kenny eliason Ak5c5 V Tch5 E unsplash
Kenny eliason Ak5c5 V Tch5 E kvadrat
Lag ein poesiverkstad!

Å engasjere elevane til å utforske språket kan påverke korleis dei opplever å skrive nynorsk. I denne undervisingsressursen finn du tips til korleis du kan inspirere elevane til å utfalde seg kreativt gjennom skrivinga. Eit anna delmål med arbeidet er å la elevane lese og bli kjende med den nynorske samtidslyrikken.