• Blogg
  • Ny ressurs om fornorskingspolitikken

Ny ressurs om fornorskingspolitikken

06.09.2023

Sannings og forsoningskommisjonen til nettside

Rapporten frå Sannings- og forsoningskommisjonen slår fast at fornorskingspolitikken overfor samar, kvenar og skogfinnar har hatt djuptgåande negative konsekvensar. Her finn du ein undervisningsressurs for vidaregåande som kan danne grunnlag for tverrfaglege arbeidsmåtar og arbeid med ulike kjelder. Oppgåvene legg opp til at elevane kan skrive enten ein fagartikkel eller ein retorisk analyse, og her er to skriverammer som kan hjelpe dei i arbeidet.