• Blogg
  • Ny ressurs om Desmond Tutu

Ny ressurs om Desmond Tutu

17.01.2022

5577001052 00064aed39 c

I dette undervisningsopplegget kan elevane bli nærare kjende med den verdskjende kyrkjeleiaren og menneskerettsforkjemparen Desmond Tutu. Dei får nærlese ein faktatekst, diskutere/reflektere og arbeide kontrastivt (samanliknande) med språk.

Undervisningsopplegget dekkjer formål i nynorsk, samfunnsfag og engelsk for 8.–10. trinnet, vaksenopplæringa og vidaregåande opplæring. Som lærar tilpassar du opplegget til elevane dine. Opplegget kan nyttast i heilskap eller delvis i fysisk og digital undervisning.