• Blogg
  • Oppgåver til Prosa frå ein oppvekst

Oppgåver til Prosa frå ein oppvekst

05.03.2024

Fosse Skalert

Prosa frå ein oppvekst består av 43 korte tekstar av Jon Fosse. Lengda på tekstane er frå to setningar til litt i overkant av to sider. Her finn du oppgåver med utgangspunkt i tekstane.