• Blogg
  • Ressurs: Månen som ville lyse som ei sol

Ressurs: Månen som ville lyse som ei sol

10.04.2019

Dsc 9141
Maanen Som Ville Lyse Som Ei Sol Stort

Den fine biletboka Månen som ville lyse som ei sol av Elin Grimstad tek føre seg fleire vitskaplege fenomen og tema, men handlar også om det mellommenneskelege: å finne sine eigne kvalitetar og verdsetje at vi er ulike. 

Gratis strøyming

På Bok på 1-2-3-sida ligg heile boka no ute til gratis strøyming i ein månad. Saman med boka finn du undervisingsopplegg for barnesteget.

Gå til ressursen: 
Bok på 1-2-3: Månen som ville lyse som ei sol