• Blogg
  • Segner og grammatikk

Segner og grammatikk

20.05.2022

Segner og grammatikk

Segner kan vere eit godt utgangspunkt for arbeid med dialekt, skriftspråk og grammatikk. Her finn du to ulike segner som handlar om russetsjudane og korleis dei blir overmanna. Desse tekstane kan elevane arbeide med på ulike måtar, og her finn du nokre forslag. Opplegget passar både for ungdomstrinn og vidaregåande.