• Blogg
  • Tilpassa leseopplæring: tekstar om kjæledyr

Tilpassa leseopplæring: tekstar om kjæledyr

18.10.2023

Kven blir vennen din ikon

Illustrasjon laga av Trude Tjensvold til Norsk Barneblad.

Her finn du eit tverrfagleg arbeid med temaet kjæledyr. Du kan gi tilpassa leseopplæring på 3. og 4. trinn med utgangspunkt i nynorske tekstar om kjæledyr.

Kjæledyr er eit populært tema i barneskulen. Mange barn har eller drøymer om å ha sitt eige kjæledyr, og dei vil ofte vere interesserte i å lese om dyr og å lære om dei.

Kven blir vennen din ikon
Tilpassa leseopplæring: tekstar om kjæledyr

Tverrfagleg arbeid på 3. og 4. trinn med utgangspunkt i nynorske tekstar om kjæledyr.