• Blogg
  • Tipsark: Vår og sommar

Tipsark: Vår og sommar

15.05.2023

Vaar og sommar i barnehagen til nettside versjon 2

No finn du eit gratis tipsark med songar, bøker, rim og regler for våren og sommaren på barnehagesidene til Nynorsksenteret. Tipsa kan brukast inne eller bli med i tursekken, og dei passar godt både i barnehagen og på 1.–4. trinn.

Vaar og sommar i barnehagen
Vår og sommar i barnehagen (PDF)

I denne PDF-en finn du tips om bøker og songar som handlar om vår og sommar.