• Blogg
  • Ulike vegar til språkhistoria

Ulike vegar til språkhistoria

05.03.2024

Vegar ikon

I denne oversikta finn du ulike forslag til korleis du kan arbeide med språkhistoria på ungdomstrinnet. 

Vegar ikon
Ulike vegar til språkhistoria

Kunnskap om den norske språkhistoria gir elevane ei betre forståing for kvifor dei må lære seg begge skriftspråka, og kvifor det er viktig for eit demokrati å ta vare på det språklege mangfaldet.