Anna Kirsten

Anna Kirsten Aaland Hellevang

Høgskulelektor

E-post: anna.kirsten@nynorsksenteret.no

Telefon: 7007 5423

Arbeidsområde

  • Planlegge og følgje opp prosjekt innan vidaregåande opplæring.
  • Formidle ungdomslitteratur.
  • Utvikle nettresursar knytt til nettsidene.

Utdanning

  • Faglærar med mastergrad i journalistikk.
  • Utdanning innan norsk, historie og engelsk.

Arbeidsrøynsle

  • Har arbeidd mange år som journalist og fotograf i ulike aviser.
  • Har arbeidd i fleire år som lektor med opprykk i vidaregåande utdanning.
  • Lektor med opprykk i barne- og ungdomsskule.