Mg 6789

Marit Wadsten

Høgskulelektor

E-post: marit@nynorsksenteret.no

Telefon: 416 90 285

Arbeidsområde

  • Rettleiar for FoU-prosjekt i Skriveopplæring i alle fag for elevar med nynorsk som hovudmål
  • Kompetanseheving for lærarar i lese- og skriveopplæring
  • Koordinator for NOLES-nettverket

Fødd: 1960

Utdanning

  • Mastergrad i nynorsk skriftkultur ved Ivar Aasen-instituttet, Høgskulen i Volda
  • Allmennlærar, Høgskulen i Volda
  • Kunsthistorie, UiB

Arbeidsrøynsle

  • Høgskulelærar i norsk ved lærarutdanninga (AHL), Høgskulen i Volda
  • Lærar i grunnskulen
  • Lærar i kunst- og kulturskulen
  • Kurshaldar i privat regi i teikning og måling for barn og vaksne