Ferdigsnakka

Ferdigsnakka er tonesette opplesingar av korte tekstar – lydboksinglar. Her er peikarar til slike lydboksinglar som er på nynorsk.

Ferdigsnakka Ravatn
Agnes Ravatn: Dagbok

Dagboksnotat og fantasiar frå Agnes Ravatn.

Ferdigsnakka Haaland
Kjersti Wøien Håland: B-sider

DET ER BULLSHIT Å FÅ VONDT I HJARTET
EIN KAN IKKJE KJENNE HJARTET
FØR DET STOPPAR
IKKJE SANT?

Ferdigsnakka Grytten
Frode Grytten: Selfie

Eg vil bare seie at dei der nye jagarflya, dei vil eg reservere meg mot, eg vil ikkje betale fem øre for dei.

Ferdigsnakka Flogstad
Kjartan Fløgstad: Fladen Grunn

For hjarta stikk alltid altfor djupt.

Ferdigsnakka Rorgemoen
Kjersti Rorgemoen: Arbeid

I makuleringstenesta til Fretex er det for det meste folk i attføring. Men hovudpersonen her er korkje eks-narkoman eller eks-kriminell, ho har berre ei ubrukeleg utdanning.

Ferdigsnakka Kleiva
Anna Kleiva: Til Paris, til Paris, skal jeg ride på en gris

Når det er slutt på drikkevisene, er det slutt på festen. 

Ferdigsnakka Furre
Heidi Furre: Pappa

Lyden av ungdomsskulen.