Teikneseriar

Framsida | Nynorske teikneseriar | Lær å laga teikneseriar | Opplegg og lærarressursar | Om vevstaden

Om vevstaden

Denne vevstaden er utvikla av Nynorsksenteret (Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa). Sidene inneheld ressursar for skular som ynskjer å nytta teikneseriar i nynorskopplæringa.

I kategorien Nynorske teikneseriar finn du døme på nynorske teikneseriar av ulike slag. Alle seriane er tilgjengelege som PDF-ar til utskrift. Lær å laga teikneseriar inneheld tips og triks for folk som vil teikna og/eller skriva teikneseriar. I Opplegg og lærarressursar kan lærarar finna bakgrunnsstoff og døme på moglege oppgåver og arbeidsmåtar for bruk av teikneseriar i nynorskopplæringa.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller innspel? Ta kontakt med redaktøren for vevsidene, Arild Torvund Olsen, på e-post ato@hivolda.no.

 

Denne vevsida er utvikla av Nynorsksenteret.