Teikneseriar

Framsida | Nynorske teikneseriar | Lær å laga teikneseriar | Opplegg og lærarressursar | Om vevstaden

Nynorske teikneseriar

Nynorske teikneseriar

Er du på jakt etter gode teikneseriar på nynorsk? På seriesida finn du teikneseriar i ulike sjangrar frå mange ulike serieskaparar. Alle seriane er tilgjengelege som PDF-ar til utskrift. Sjå alle teikneseriane →

BjartmannBjartmann av Øystein Runde

JegerenJegeren av Regine Toften Holst

FredenFreden av Oliver Levang

CordeliaCordelia av Johanne Eikå Bergill

FargefjesFargefjes av Ola Lysgaard

Nynorsk på 1-2-3Nynorsk på 1-2-3 av Kristoffer S. Mathisen, Ingrid Slettevoll og Arild Torvund Olsen

 

Sjå fleire teikneseriar →

Opplegg og lærarressursar

På sida med opplegg og lærarressursar finn du bakgrunnsstoff og døme på moglege oppgåver og arbeidsmåtar for bruk av teikneseriar i nynorskopplæringa.

Kva med å laga ein teikneserie om ein draum? Eller å skriva ei novelle med utgangspunkt i ein teikneserie?

Lær å laga teikneseriar

Lær å laga teikneseriar

Lær om idéutvikling, samandrag, froskeperspektiv, fugleperspektiv, bruk av nærbilete og andre nyttige emne.

 

Denne vevsida er utvikla av Nynorsksenteret.