Teikneseriar

Framsida | Nynorske teikneseriar | Lær å laga teikneseriar | Opplegg og lærarressursar | Om vevstaden

Cordelia
av Johanne Eikå Bergill
(klikk på bileta for å opna ei større utgåve)

Opphavsrett: Johanne Eikå Bergill.
Desse teikneseriesidene er publiserte av Nynorsksenteret med løyve frå Johanne Eikå Bergill. Sidene kan skrivast ut gratis til bruk i skulen til undervisningsføremål. Publisering på andre vevstader eller i andre medium er ikkje lov utan løyve frå opphavskvinna.

PDF til utskrift

Last ned serien som PDFLast ned denne serien som ein PDF til utskrift.

 

Johanne Eikå Bergill

Johanne Eikå Bergill (f. 1995) er illustratør og teikneserieskapar.

 

Denne vevsida er utvikla av Nynorsksenteret.