Teikneseriar

Framsida | Nynorske teikneseriar | Lær å laga teikneseriar | Opplegg og lærarressursar | Om vevstaden

Bruk av nynorske teikneseriar kan vera ein motiverande og spanande innfallsvinkel til norskundervisninga. Ein teikneserie er ein samansett tekst. Læreplanen legg opp til at elevane skal læra å lesa, tolka, vurdera og laga samansette tekstar.

Artiklar

Opplegg

Tomme snakkebobler

Last ned teikneseriesider med tomme snakkebobler (PDF)

Serieoversyn

Ivar Aasen-tunet har på vevsida si laga eit oversyn over storparten av det som er kome ut av teikneseriar med nynorsk tekst.

 

Denne vevsida er utvikla av Nynorsksenteret.