Teikneseriar

Framsida | Nynorske teikneseriar | Lær å laga teikneseriar | Opplegg og lærarressursar | Om vevstaden

Opplegg og lærarressursar

Bruk av nynorske teikneseriar kan vera ein motiverande og spanande innfallsvinkel til norskundervisninga. Ein teikneserie er ein samansett tekst. Læreplanen legg opp til at elevane skal lesa, utforska og laga samansette tekstar.

Artiklar

Opplegg

Tomme snakkebobler

Last ned Smørbukk med tomme snakkebobler (PDF)

Last ned Pepar & Gulrot med tomme snakkebobler (PDF)

 

Denne vevsida er utvikla av Nynorsksenteret.