Teikneseriar

Framsida | Nynorske teikneseriar | Lær å laga teikneseriar | Opplegg og lærarressursar | Om vevstaden

Freden
av Oliver Levang.
(klikk på bileta for å opna ei større utgåve)

Opphavsrett: Oliver Levang.
Denne teikneserien er publisert av Nynorsksenteret med løyve frå Oliver Levang. Sidene kan skrivast ut gratis til bruk i skulen til undervisningsføremål. Publisering på andre vevstader eller i andre medium er ikkje lov utan løyve frå opphavspersonen.

PDF til utskrift

Last ned serien som PDFLast ned denne serien som ein PDF til utskrift.

 

Oliver Levang

Oliver Levang har laga mange teikneseriar, mellom anna i antologiar frå forlaget Überpress.

Freden

Forteljinga «Freden» har vore med i teikneserieantologiane Überkrig og Bobler frå djupet.

 

Denne vevsida er utvikla av Nynorsksenteret.