Teikneseriar

Framsida | Nynorske teikneseriar | Lær å laga teikneseriar | Opplegg og lærarressursar | Om vevstaden

Nynorsk på 1-2-3
Teikningar: Kristoffer S. Mathisen
Manus: Ingrid Slettevoll og Arild Torvund Olsen
(klikk på bileta for å opna ei større utgåve)

Opphavsrett: Nynorsksenteret.
Sidene kan skrivast ut gratis til bruk i skulen til undervisningsføremål. Publisering på andre vevstader eller i andre medium er ikkje lov utan løyve frå Nynorsksenteret.

PDF til utskrift

Last ned serien som PDFLast ned denne serien som ein PDF til utskrift.

 

Om kurset

Nynorsk på 1-2-3 er eit nynorskkurs i teikneserieform. Kvar side kan fungera frittståande. Her kan du læra om bøying av verb, substantiv, ordtilfang og anna.

 

Gratis klassesett

Nokre av desse stripene finst samla i eit hefte. Vil skulen din ha eit gratis klassesett av heftet? Send eit e-brev til ror@hivolda.no.

 

Denne vevsida er utvikla av Nynorsksenteret.