Teikneseriar

Framsida | Nynorske teikneseriar | Lær å laga teikneseriar | Opplegg og lærarressursar | Om vevstaden

Bjartmann

Bjartmann av Øystein Runde er ein serie om ein superhelt med meir entusiasme enn vit. Her på sida finn du fire forteljingar på til saman atten sider.

Bjartmann testar fastlegeordninga

Bjartmann testar fastlegeordninga I «Bjartmann testar fastlegeordninga» kjempar Bjartmann mot genforskaren Dr. Krüger. Kan Bjartmann overvinna genmanipulerte amøbar?

6 sider

Bjartmann og naturens gang

Bjartmann og naturens gang I forteljinga «Bjartmann og naturens gang» balar Bjartmann med økologisk landbruk og kamp mot genmanipulering. Det går ikkje heilt som han venta …

4 sider

Bjartmann på Mars

Bjartmann på Mars I forteljinga «Bjartmann på Mars» finn Bjartmann ut at han vil utrydda livet på Mars. Men fyrst må han koma seg dit …

4 sider

Bjartmax Bjartmanus mimrar om krigen

Bjartmax Bjartmanus mimrar om krigen I forteljinga «Bjartmax Bjartmanus mimrar om krigen» fortel Bjartmann om dei gode, gamle krigsdagane i syttifire, den gongen brunosten kom i pappøskjer og Olav Kurt var konge.

4 sider

 
 

Denne vevsida er utvikla av Nynorsksenteret.