Teikneseriar

Framsida | Nynorske teikneseriar | Lær å laga teikneseriar | Opplegg og lærarressursar | Om vevstaden

Bjartmann testar fastlegeordninga

Bjartmann testar fastlegeordninga

I «Bjartmann testar fastlegeordninga» kjempar Bjartmann mot genforskaren Dr. Krüger. Kan Bjartmann overvinna genmanipulerte amøbar?

6 sider

Bjartmann på Mars

Bjartmann på Mars

I forteljinga «Bjartmann på Mars» finn Bjartmann ut at han vil utrydda livet på Mars. Men fyrst må han koma seg dit …

4 sider

 
 

Denne vevsida er utvikla av Nynorsksenteret.