Teikneseriar

Framsida | Nynorske teikneseriar | Lær å laga teikneseriar | Opplegg og lærarressursar | Om vevstaden

Bjartmann testar fastlegeordninga

Bjartmann testar fastlegeordninga

I «Bjartmann testar fastlegeordninga» kjempar Bjartmann mot genforskaren Dr. Krüger. Kan Bjartmann overvinna genmanipulerte amøbar?

6 sider

Bjartmann og naturens gang

Bjartmann og naturens gang

I forteljinga «Bjartmann og naturens gang» balar Bjartmann med økologisk landbruk og kamp mot genmanipulering. Det går ikkje heilt som han venta …

4 sider

Bjartmann på Mars

Bjartmann på Mars

I forteljinga «Bjartmann på Mars» finn Bjartmann ut at han vil utrydda livet på Mars. Men fyrst må han koma seg dit …

4 sider

Bjartmax Bjartmanus mimrar om krigen

Bjartmax Bjartmanus mimrar om krigen

I forteljinga «Bjartmax Bjartmanus mimrar om krigen» fortel Bjartmann om dei gode, gamle krigsdagane i syttifire, den gongen brunosten kom i pappøskjer og Olav Kurt var konge.

4 sider

 
 

Denne vevsida er utvikla av Nynorsksenteret.