Teikneseriar

Framsida | Nynorske teikneseriar | Lær å laga teikneseriar | Opplegg og lærarressursar | Om vevstaden

Bjartmann testar fastlegeordninga
av Øystein Runde
(klikk på bileta for å opna ei større utgåve)

Opphavsrett: Øystein Runde.
Denne teikneserien er publisert av Nynorsksenteret med løyve frå Øystein Runde. Sidene kan skrivast ut gratis til bruk i skulen til undervisningsføremål. Publisering på andre vevstader eller i andre medium er ikkje lov utan løyve frå opphavsmannen.

PDF til utskrift

Last ned serien som PDFLast ned denne serien som ein PDF til utskrift.

 

Øystein Runde

Øystein Runde (f. 1979) er frå Ulsteinvik. Han har laga teikneseriar som Bjartmann, Rundetid, Margarin (saman med Kristopher Schau) og Soga om Olav Sleggja.

Bjartmann

Bjartmann er ein superhelt med meir entusiasme enn vit. Serien har vore prenta i ungdomsbladet Spirit, og gjekk ei tid fast i Larsons gale verden. Det har òg kome ut ei Bjartmann-bok og nokre eigne Bjartmann-blad.

 

Denne vevsida er utvikla av Nynorsksenteret.