Teikneseriar

Framsida | Nynorske teikneseriar | Lær å laga teikneseriar | Opplegg og lærarressursar | Om vevstaden

Song til ein orm
av Øystein Runde. Tekst frå Dikt i samling av Tor Jonsson
(klikk på bileta for å opna ei større utgåve)

Opphavsrett: Øystein Runde.
Denne teikneserien er publisert av Nynorsksenteret med løyve frå Øystein Runde. Sidene kan skrivast ut gratis til bruk i skulen til undervisningsføremål. Publisering på andre vevstader eller i andre medium er ikkje lov utan løyve frå opphavsmannen. Diktet «Song til ein orm» er attgjeve med løyve frå Det Norske Samlaget.

PDF til utskrift

Last ned serien som PDFLast ned denne serien som ein PDF til utskrift.

 

Diktet «Song til ein orm»

Tor Jonsson skreiv diktet «Song til ein orm» på slutten av livet. Les diktet i tekstformat.

Øystein Runde

Øystein Runde (f. 1979) er frå Ulsteinvik. Han har laga teikneseriar som Bjartmann, Rundetid, Margarin (saman med Kristopher Schau) og Soga om Olav Sleggja.

Soga om Olav Sleggja

Forteljinga «Song til ein orm» er ein del av Soga om Olav Sleggja, ein teikneserieroman frå vikingtida.

Tor Jonsson

Tor Jonsson (1916–1951) var diktar og journalist. Dikta hans var prega av ei indre uro og ei kjensle av einsemd.

 

Denne vevsida er utvikla av Nynorsksenteret.