Teikneseriar

Framsida | Nynorske teikneseriar | Lær å laga teikneseriar | Opplegg og lærarressursar | Om vevstaden

Fargefjes
av Ola Lysgaard
(klikk på bileta for å opna ei større utgåve)

Opphavsrett: Ola Lysgaard.
Desse teikneseriesidene er publiserte av Nynorsksenteret med løyve frå Ola Lysgaard. Sidene kan skrivast ut gratis til bruk i skulen til undervisningsføremål. Publisering på andre vevstader eller i andre medium er ikkje lov utan løyve frå opphavsmannen.

PDF til utskrift

Last ned serien som PDF Last ned denne serien som ein PDF til utskrift.

 

Ola Lysgaard

Serieskapar Ola Lysgaard er glad i å eksperimentera med det visuelle uttrykket. Serien Fargefjes laga han for Norsk Barneblad.

 

Denne vevsida er utvikla av Nynorsksenteret.