Innhald i bladet

Blad39
Nynorskopplæring nr. 39

Hausten 2023

 • Betre opplæringslov – betre nynorskopplæring
 • Sjekk innstillingane
 • Sju sidemålsprinsipp
 • Ein ny generasjon kartleggingsprøver
 • Ressursar frå Nynorsksenteret
 • Nynorsk for innvandrarar? Sjølvsagt!
 • Megasuksessen Maria Parr
 • Skap ein kultur for lesing!
 • Finn bøker på nynorskbok.no
 • Den nye venskapssongen
 • Nynorsk på 1-2-3
Blad38
Nynorskopplæring nr. 38

Hausten 2022

 • Få kontroll på språkinnstillingane
 • Nynorskbok.no
 • Bruk nynorsk i barnehagen
 • Bygg språkleg sjølvtillit
 • Har vi ein plan?
 • Bok på 1-2-3 i klasserommet
 • Nynorsk i Den kulturelle skulesekken
 • La borna finne bøker på Lesedigg
 • Grammatikkopplæring med variasjon!
 • Nynorsk for innvandrarar
 • Nynorsk på 1-2-3
Framside nr37
Nynorskopplæring nr. 37

Hausten 2021

 • Opplæringslova: andre og avgjerande runde
 • Nynorsk stavekontroll
 • Mest bokmål i nynorskelevane sine tekstsamlingar
 • Tekstskaping i nye kontekstar
 • Syng saman i barnehagen
 • Ein god start med nynorsk
 • Von om betre tider?
 • Boktips frå Nynorskbok.no
 • Språktips: passiv i nynorsk
 • Nynorsk på 1-2-3
Blad36
Nynorskopplæring nr. 36

Våren 2021

 • Språklovnaden
 • Tverrfagleg hefte om mat
 • Klassesett av romanar, takk!
 • Språklæring gjennom song
 • – Kan ikkje erstatte språkkjensle
 • Meir nynorsk i Den kulturelle skulesekken
 • Tonje Glimmerdal til topps
 • Boktips frå Nynorskbok.no
 • Språktips
 • Nynorsk på 1-2-3
Blad35framside
Nynorskopplæring nr. 35

Hausten 2020

 • Deskriptiv, normativ, kontrastiv
 • Nynorsk versjon av På sporet
 • For lite og for mykje grammatikk
 • Trygge skrivarar på 5.–7. trinn
 • Fortnite på nynorsk
 • Samarbeidslæring – målretta arbeid med språket i elevtekstar
 • – Skriv vi åpen eller open, lærar?
 • Boktips frå Nynorskbok.no
 • Nynorsk på 1-2-3
Blad34Framside
Nynorskopplæring nr. 34

Våren 2020

 • Utdatert opplæringslov
 • Ein god hyllemeter
 • Den nye norskplanen
 • Ny barnehageplakat
 • Verdifull litteratur
 • Tenkjer i scener
 • Digitale ressursar
 • Nynorsk på 1-2-3
Blad33 Framside Lite
Nynorskopplæring nr. 33

Hausten 2019

 • Likt og ulikt i LK20
 • Nynorske digitale ressursar
 • – Vurdering skal vere rettferdig
 • Syner fram språkmangfaldet
 • Den nynorske draumelæraren
 • Fleirspråklege forteljingar
 • Lærte nynorsk på rekordtid
 • – Snakk, skriv og leik
 • Nynorsk på 1-2-3
Blad32
Nynorskopplæring nr. 32

Våren 2019

 • Nynorsk leseglede
 • Bok på 1-2-3
 • Literacy i opplæringa
 • Leik ei bok med dei yngste
 • Grøss og gru
 • Når forfattaren kjem på besøk
 • Den nynorske språksongen
 • #bokaerbestute
 • Nynorsk på 1-2-3
Blad31
Nynorskopplæring nr. 31

Vinteren 2018–2019

 • Nytt norskfag på veg
 • Arbeid med nettavis
 • Kreativ skriving
 • Å argumentera for ein hund
 • Sidemål i Språkløyper
 • Tverrfagleg fagskriving på nynorsk
 • Kultur for skrift i barnehagen
 • Nynorsk digital oppvekst
 • Boktips
 • Nynorsk på 1-2-3
Blad30
Nynorskopplæring nr. 30

Sommaren 2018

 • Digital diskriminering
 • Bobler frå djupet
 • – Ikkje vent med sidemålet
 • Biletboka med dei yngste
 • Arbeid med språklege ferdigheiter – i, på og om nynorsk
 • Forteljing gjennom bilete
 • På veg inn i framtidajunior.no
 • – Dikt må vere ypparleg for snapchatgenerasjonen
 • Nynorsk på 1-2-3
Blad29
Nynorskopplæring nr. 29

Hausten 2017

 • På flyttefot
 • Aktivitetssider for born
 • Førsteklasses skulestart
 • Nynorsk i ny rammeplan
 • Djupare læring med fagstoff på nynorsk
 • Sidemål og framandspråk – kva er likt, kva er ulikt
 • Skam i skulen
 • Tok doktorgrad i sidemålsopplæring
 • Spennande skattar i historisk materiale
 • Få fart på skrivinga med skrivestartarar
 • Boktips
 • Nynorsk på 1-2-3
Blad28
Nynorskopplæring nr. 28

Vinteren 2016–2017

 • Leiar: Les læreplanen!
 • Nye plakatar
 • Sidemål på mellomsteget
 • Samarbeid skal inspirere lærarar
 • Sats på utviklingsarbeid!
 • Gift med nynorsken
 • Nynorske lesefrø på Falturiltu
 • Bli med bakom boka
 • Nynorsk på 1-2-3
Blad27
Nynorskopplæring nr. 27

Hausten 2016

 • Leiar: Kvifor må alle lærarar i Noreg kunne nynorsk?
 • Nye på Nynorsksenteret
 • Skulestartfest i biblioteket
 • God morgon, sjette klasse!
 • Ny runde med leselystaksjon
 • 5 tips til nynorskundervisning i vidaregåande opplæring
 • Fleire kjelder gir meir kunnskap
 • På jakt etter den gode metoden
 • Gymnastikk for tunga
Blad26
Nynorskopplæring nr. 26

Vinteren 2015–2016

 • Leiar: Det store språkspørsmålet
 • Utforskande samtalar om språk
 • Språkløyper – i løypa!
 • Korleis ta vare på nynorskelevane?
 • 12 000 elevar får bok
 • Lat oss lese for deg
 • Ny i norsk – ny i landet
 • Lesefrøa fell i god jord
 • Nett- og boktips
Blad25
Nynorskopplæring nr. 25

Hausten 2015

 • Leiar: Mellom politikk og pedagogikk
 • Lesing i livet
 • Skrivegeneralen
 • Heiter det menigheit på nynorsk?
 • Ta ein prat med Jakob og Neikob
 • Fordi han er bra!
 • Eitt heilt år på sidemål
 • Tips om bøker, filmar og nettsider
Blad24
Nynorskopplæring nr. 24

Sommaren 2015

 • Leiar: Overgangen i Odda
 • Alt er ein overgang – och visst gör det ont
 • «Rosina i pølsa i norskfaget»
 • Sidemål i overgangen
 • Ikkje daglegtale! – om overgangen til fagspråk
 • Ein nynorsk fagtekst med logisk oppbygging
 • Sivilstatus: komplisert
 • Frå språkstimulering til leseforståing
 • Nynorskelev i åttande: under ein hardare himmel
 • Ein seksåring for alle, alle seksåringar i ein
Blad23
Nynorskopplæring nr. 23

Vinteren 2014/2015

 • Leiar: Morgondagens norskfag
 • Fleire boktips
 • Bokstavfiske
 • På nynorsk oppdagingsferd
 • Rundt bålet i klasserommet
 • Det nærmar seg eksamen
 • Norskeksamen i grunnskulen
 • Ordleik: Åmeord
 • Kulturtips
Blad22
Nynorskopplæring nr. 22

Hausten 2014

 • Leiar: Etterlysing: lærarstøtte!
 • Nyttig nynorskrapport
 • Mjølk eller melk?
 • På oppdagingsreise i språket
 • Ordleik frå Ordleiksboka
 • Og no – nyhende
 • Skriveutviklinga flatar ut på mellomtrinnet
 • Klart og kort på nynorsk
 • Nynorsk lettar integreringa
 • Bok-, blad- og musikktip
Blad21
Nynorskopplæring nr. 21

Sommaren 2014

 • Leiar: Hjelper kurs på kursen?
 • Språkhistoria på 11 minutt
 • Lesefrø på nynorsk
 • Endringsarbeid i skulen
 • Den veit best kvar skoen trykkjer ...
 • Vil du bli lesegledar?
 • ARTig
 • Lærartipset: Rosas buss
 • Bok-, vevside- og musikktips
Blad20
Nynorskopplæring nr. 20

Vinteren 2013/2014

 • Leiar: Karakteristisk vurdering
 • Inspirasjon til tidleg start med nynorsk
 • Læraren som dommar eller trenar?
 • Kameratvurdering og eigenvurdering
 • Utforskande samtale – ei kjelde til god læring
 • Vurdering for læring med videorespons
 • Ein, to eller tre ...?
 • Tips om vevsider og teater
Blad19
Nynorskopplæring nr. 19

Hausten 2013

 • Leiar: Nynorskgrunnlaget
 • Nye teikneseriar
 • Eit tydelegare sidemål for grunnskulen
 • Dei fyrste møta
 • Over terskelen
 • Sidemål som kjelde til metaspråk
 • Det evige spørsmålet
 • Tips om bøker, musikk og vevsider
Blad18
Nynorskopplæring nr. 18: Klart eg les!

Våren 2013

 • Leiar: Mengdetrening
 • Brett ei bok
 • Serie med eigen fanklubb
 • Alt er lov!
 • Berre intelligente lesarar
 • Kan du komme til Jølster?
 • Gi ungdommane is og brus
 • Vevsidetips
Blad17
Nynorskopplæring nr. 17: Tospråk og danning

Vinteren 2012/2013
Konferansespesial

 • Torgeir Dimmen: Forord
 • Jan Inge Sørbø: To-språk og danning
 • Laila Aase: Kommentar til Jan Inge Sørbø
 • Vidar Kvalshaug: Kommentar til Jan Inge Sørbø
 • Gunnar Skirbekk: Norskfaget – kva skal vi med det?
 • Ingrid Metliaas: Kommentar til Gunnar Skirbekk
 • Eli Bjørhusdal: Kommentar til Gunnar Skirbekk
 • Aud Søyland: Ny rettskriving for 2000-talet
 • Karen Marie Kvåle Garthus: Kommentar til Aud Søyland
 • Endre Brunstad: Kommentar til Aud Søyland
 • Bodil Aurstad: Det nordiske perspektivet i norskfaget
 • Arne Torp: Kommentar til Bodil Aurstad
 • Ottar Grepstad: Språkets rolle i tenking og kvardag
Blad16
Nynorskopplæring nr. 16

Hausten 2012
Tema: Bibliotek i skule og barnehage

 • Leiar: Målblind
 • Ny vekedag-song
 • Bibliotek og bokbad
 • Skal overraske og inspirere
 • Når du møter ein kalv i døra
 • Opn bøkene og bruk dei!
 • Skulebibliotekutvikling
 • Boktips: Amanda sin medisin
 • Boktips: Bjartmann
 • Platetips: Elementa
 • Vevsidetips: Lettleshefte
 • Vevsidetips: Nynorskbok.no
Blad15
Nynorskopplæring nr. 15

Sommaren 2012
Tema: Sidemål for liten og stor

 • Leiar: Skalletrengselteorien
 • Aktivitetsark for born
 • Nynorsk som fagspråk
 • Øving gjer meister!
 • Lyden av språket
 • Nynorsk litteratur? Ja, takk!
 • Steinodd + Astrid = sant
 • Å fortelje med bilete
 • Boktips: Med eld i hjartet
 • Boktips: Kompisen er for liten
 • Platetips: Eg vandrar langs kaiane
 • Vevsidetips: Framtida.no
Blad14
Nynorskopplæring nr. 14

Vinteren 2011/2012
Tema: Skriving i skulen

 • Leiar: Nyorientering
 • Tilfang frå Nynorsksenteret
 • Tidleg start med nynorsk
 • Språkleg sjølvtillit og tryggleik
 • Nye filmar om nynorsk i barnehagen
 • Å koke saman ein fagtekst
 • Nyttige nettadresser
 • Fargestemningar
 • Boktips: Kyss ein bokstav
Blad13
Nynorskopplæring nr. 13: Sanning og draum

Hausten 2011
Teikneseriespesial nr. 2

 • Skulen
 • Bjartmax Bjartmanus mimrar om krigen
 • Paradis.no – attvitja
 • Draumen
 • Havet
 • Tommelfingerreglar
 • Skammekroken
 • Mykje vil ha meir
 • 4. klasse
 • Hr. Post-IT
Blad12
Nynorskopplæring nr. 12

Hausten 2011
Tema: Grammatikkopplæring

 • Leiar: Grammatikk – ikkje kvifor, men korleis
 • Fagskriving i grunnskulen
 • Brotsmannskvad
 • – Ikkje ta grammatikk når det er kantine
 • Over stokk og stein med Stai
 • Teikn og tale – gode vegar inn i grammatikken
 • Sagt om grammatikk
 • Utan rammer blir det ingenting
 • Vevsidetips: Typisk nynorsk
 • Boktips: Norsk = Nynorsk og bokmål
Blad11
Nynorskopplæring nr. 11

Våren 2011
Tema: Litteratur i skulen

 • Leiar: Krokodille eller sjøuhyre?
 • Nynorsk på 1-2-3
 • Korleis opne eit Kinderegg
 • Skal vi lage bok i dag?
 • Litteraturfest i Sjangerstova
 • Facebook som skrivebok
 • Å lese med læraren som modellør
 • Raske karbohydrat til sjela
 • Vevsidetips: Nynorskbok.no
 • Boktips: Fiolinane
Blad10
Nynorskopplæring nr. 10

Vinteren 2010/2011
Tema: Musikk og språk

 • Leiar: Rocka nynorsk
 • Spelelister med nynorskmusikk
 • Språk og komponering
 • Mange års røynsle med song og musikk
 • – Bruk musikklyrikk i klasserommet
 • Magisk grammatikk
 • Tusen måtar å teikne krøllar
 • Vevsidetips: Dokpro
 • Boktips: Kjenn ditt hjarta falle
 • Teikneserie: Reveland
Blad9
Nynorskopplæring nr. 9

Hausten 2010
Tema: Fagtekstar i skulen

 • Leiar: Sakprosa for barn
 • Førelesingar på nettet
 • Frå flaskepost til fagbok (intervju med Erna Osland)
 • Herr Spiss går til scena
 • Nynorsken inn med mjølkekartongen
 • Sjangervandring
 • Med nynorsk til betre skriving
 • Facebarnebook
 • Vevsidetips: Allkunne
 • Boktips: Mine små leksikon
 • Teikneserie: Havet
Blad8
Nynorskopplæring nr. 8

Våren 2010
Tema: Biletbøker for store og små

 • Leiar: Med strek og fargar
 • Tekstbasen – oppdatert
 • Snorre sel – biletbøker som historisk kjelde
 • Jakob og Neikob
 • Biletbok på ungdomstrinnet
 • Som fisken i vatnet (intervju med Inger Lise Belsvik)
 • Lagar biletbok for vaksne innvandrarar
 • Vevsidetips: Rekvisittar for eit liv
 • Boktips: Tjuvar, drapsmenn, bønder og kongar
Blad7
Nynorskopplæring nr. 7

Vinteren 2009/2010
Teikneseriespesial

 • Skulen
 • Bjartmann på Mars
 • Dårleg skjulte referansar
 • Annika
 • Vi på Nettserier.no
 • Jakt
 • 3 rips
 • Trolling
 • Nokon heiter jobben
 • Kveldssong for deg og meg
 • Kva du kan gjere med ein teikneserie som du ikkje må fortelje mor di
 • Havet
Blad6
Nynorskopplæring nr. 6

Hausten 2009
Tema: Lesing

 • Leiar: Høgtlesing på nynorsk
 • Styrking av nynorskopplæringa
 • Nynorsk lese- og skrivelyst
 • To strekar under høgtlesing (intervju med Maria Parr)
 • Kan dei lese nynorsk i bybarnehagen på Austlandet?
 • To unge TV-stemmer
 • Språket i barne-TV
 • Vevsidetips: Nynorsk Wikipedia
 • Boktips: Samtidsruinar
Blad5
Nynorskopplæring nr. 5

Våren 2009
Tema: Nynorsk i alle fag

 • Leiar: Tiltak for nynorsk
 • Utvida teikneserietilbod
 • Å skrive i samfunnsfag
 • Kald krig på nynorsk
 • Med nynorsk på leselista
 • Nynorsk på datamaskinen
 • Blåbærli og bokstavrim
 • Vevsidetips: Pirion
 • Boktips: Ordleiksboka
 • Baksidestripe: Glasruter
Blad4
Nynorskopplæring nr. 4

Vinteren 2008/2009
Tema: Samansette tekstar

 • Leiar: Språk byggjer bruer
 • Tematiske lesetips for dei små
 • Meir enn Vangsgutane (intervju med Jorunn Hanto-Haugse og Øystein Runde)
 • Dikt møter teikneserie
 • Avis i småskulen
 • Intervju med pistol og kamera
 • Reklame på nynorsk – kvifor det?
 • Vevsidetips: Digitale forteljingar
 • Boktips: Dante
Blad3
Nynorskopplæring nr. 3

Hausten 2008
Tema: Digitale læringsressursar

 • Leiar: Nynorsk kvar dag
 • Magasinett med handbok
 • Humor i eit hjørne (intervju med Are Kalvø)
 • Nettmøte i klasserommet
 • Nynorsk grand prix
 • Ressurssider om teikneseriar
 • Språkstimulering
 • Å møte Ivar Aasen
 • Vevsidetips: Tunkatten
 • Boktips: Jakob og Neikob
Blad2
Nynorskopplæring nr. 2

Våren 2008
Tema: Nynorsk for dei minste

 • Leiar: Med data og Dustefjerten inn i nynorsken
 • Fire solsikker om bøker
 • Dustefjerten og dei andre (intervju med Rune Belsvik)
 • Inn i barnehagen med PC-en
 • Språk i Stabbursbanken
 • Les for borna! (intervju med Maria Parr)
 • Tusenvis av nøklar til same skattkammer
 • Reklameproduksjon i sidemålsundervisninga
 • Vevsidetips: Tekstbasen
 • Boktips: Vaffelhjarte
Blad1
Nynorskopplæring nr. 1

Vinteren 2007/2008
Tema: Sidemål

 • Leiar: Nyttig med nynorsk
 • Sats på nynorsk! (Om nynorsksatsing i Bærum)
 • Gode råd for sidemålsopplæringa
 • Levande nynorsk på Brannfjell skole
 • Samskriving i vennskapsklassar
 • Sprekt sidemålslyft på Holmlia
 • Nynorsk lærebok i KRL
 • Nynorskopplæringa går til filmen
 • Boktips: To Gutar til Paris
 • Vevsidetips: Magasinett