• Lærarutdanning og forsking

Lærarutdanning og forsking

Aktuelle saker

Innleiing frå digital fagdag om omsetjingsteknologi

17. februar 2021 hadde nynorsksenteret ein digital fagdag om bruk av omsetjingsteknologi i nynorskundervisinga. Professor Norunn Askland ved Universitetet i Søraust-Noreg heldt ei innleiing om bruk av Apertium i lærarutdanninga.

Innleiingar frå digital fagdag om nynorsk i lærarutdanninga

12. november 2020 arrangerte Nynorsksenteret ein digital fagdag om nynorsk i lærarutdanninga. Her er innleiingane frå konferansen.