• Lærarutdanning og forsking

Lærarutdanning og forsking

Aktuelle saker

Språkdagen 2022 kollasj

Opptak frå nettseminar om UH-språk

Tysdag 15. mars arrangerte Høgskulen i Volda, Nynorsksenteret og Nynorsk kultursentrumnasjonalt nettseminar om Språklova og om korleis engelsk og norsk blir brukt i utdanning, forsking og formidling ved norske UH-institusjonar. Her finn du eit redigert opptak frå seminaret.

17.03.2022

Ida Marie Jegteberg Foto Privat 1

Nynorsk i lærarutdanninga: Von om betre tider?

Ida Marie Jegteberg har nyleg granska praksisen i nynorskundervisninga og planane til lærarutdanningsinstitusjonane. Studien har avdekt at det blir gjort forsøk på å sikre studentane sin nynorskkompetanse, men at det i mange tilfelle ikkje lukkast.

11.11.2021

Foto til nettsak om Tid for ti klart til bruk

Tid for nynorsk i lærarutdanninga

Ved lærarutdanninga i Volda vert det gjort fleire tiltak som skal støtte studentane når dei skal undervise elevar i nynorsk.

23.10.2020

Lararutdanning

Ytring: Nynorsk i lærarutdanninga

Nynorskkompetansen til alle lærarstudentar bør styrkast. Det meiner Eli Anne Eiesland som er førsteamanuensis ved Universitetet i Søraust-Noreg.

02.03.2020

Kristin K Sjøhelle Undervisning

Når forfattaren kjem på besøk

– Er alt klart? Ei lett hektisk stemning kan merkast hos andreklassingane på grunnskolelærarutdanninga ved Høgskulen i Volda denne dagen. Forelesinga dei vanlegvis har i norsk, er bytt ut med forfattarbesøk, og snart kjem ein forfattar innom for å møte studentane. Og planen for økta er klar. Den har studentane sjølve stått for.

07.06.2019

16709460 10154835622535943 336911375 o 825x510

Ytring: Studentane må få lære nynorsk!

Eg er ikkje lærarutdannar. Eg har ikkje skrive mastergrad i didaktikk. Eg har ikkje meir enn skarve 60 studiepoeng i norsk eingong. Likevel har eg, som lærarstudent og nynorskforkjempar, skrive ganske mange ord om korleis me lærarstudentar burde lære nynorsk.

10.02.2017