• Om Nynorsksenteret

Om Nynorsksenteret

Nynorsksenteret (Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa) er eit ressurssenter for nynorsk i skulen og barnehagen. Senteret fremjar metodar og arbeidsmåtar som kan motivere og auke kvaliteten på arbeidet med nynorsk i barnehagen og skulen. Nynorsksenteret driv forskingsformidling og praksisnær aktivitet basert på relevant forsking og medverkar til at barnehagar og skular får auka kompetanse til å tolke og ta i bruk rammeplanen og læreplanverket.

Målgrupper for arbeidet er leiarar og tilsette i barnehagar og skular, lærar- og barnehagelærarutdanningane og skule- og barnehageeigarar. Senteret skal også vere rådgjevar for dei nasjonale utdanningsstyresmaktene.

Nynorsksenteret held til på Høgskulen i Volda og vart skipa 1. januar 2005.

Tilsette

Synnove m saetre sk 49

Synnøve Marie Sætre – Senterleiar

Telefon: 70 07 51 72

synnove@nynorsksenteret.no

Arild

Arild Torvund Olsen – Høgskulelektor

Telefon: 70 07 52 31 / 986 50 123

arild@nynorsksenteret.no

Liv Kristin

Liv Kristin Bjørlykke Øvereng – Høgskulelektor

Telefon: 70 07 54 27

liv.kristin@nynorsksenteret.no

Mg 6789

Marit Wadsten – Høgskulelektor

Telefon: 416 90 285

marit@nynorsksenteret.no

Anne Marta

Anne Marta Vinsrygg Vadstein – Høgskulelektor og ph.d.-student

Telefon: 70075136

anne.marta@nynorsksenteret.no

Heidi

Heidi Fagna – Høgskulelektor

Telefon: 70 07 52 33

heidi@nynorsksenteret.no

Reidun

Reidun Kydland – Høgskulelektor

Telefon: 70 07 53 48 / 995 92 587

reidun@nynorsksenteret.no

Roger

Roger Ole Rangsæter – Rådgjevar

Telefon: 70 07 50 16 / 93 87 73 00

ror@hivolda.no

Liv Astrid S L

Liv Astrid Skåre Langnes – Høgskulelektor

Telefon: 70 07 52 09

liv.astrid@nynorsksenteret.no

Ingvild

Ingvild Myklebust Hovden – Kommunikasjonsrådgjevar

Telefon: 70 07 53 47 / 938 78 585

ingvild@nynorsksenteret.no

Guro

Guro Kristin Gjøsdal – Høgskulelektor

Telefon: 70 07 51 81

guro@nynorsksenteret.no

Jorid

Jorid Saure – Høgskulelektor

Telefon: 91302029

jorid@nynorsksenteret.no

Hildegunn Hovde foto Janka S Henriksen utsnitt

Hildegunn Hovde – Høgskulelektor

Telefon: 70075283

hildegunn@nynorsksenteret.no

Isabella P

Isabella Pareliussen – Høgskulelektor

Telefon: 70 07 54 42

isabella@nynorsksenteret.no