Guro

Guro Kristin Gjøsdal

Høgskulelektor

E-post: guro@nynorsksenteret.no

Telefon: 70 07 51 81

Arbeidsområde: Forskingsformidling, praksisnær planlegging og prosjekt knytte til grunnopplæringa, med vekt på 5.–7. trinnet, nynorsk for innvandrarar og nynorsk i Den kulturelle skulesekken.

Fødd: 1981

Utdanning: Helsefag. Utøvande kunstpedagog med fagkrinsen kunst og handverk, dans, pedagogikk, og fordjuping i musikk, drama, teater og forteljarkunst. Norsk med fordjuping i nynorskopplæring, norsk som andrespråk og interkulturell pedagogikk. Kunst og kulturformidlar. Mastergrad i drama og teater. Ph.d.-emne innanfor humanistisk forsking og kunst som metode. Førstelektorstudent.

Arbeidsrøynsle: Helsefag, grunnopplæring frå barnehage til ungdomstrinnet, vaksenopplæring, kulturskule, steinerpedagogikk, drama og teater i høgare utdanning, Nynorsk kultursentrum, Den kulturelle skulesekken, Den norske kyrkja. Formidlar, pedagog og kunstnar i det etablerte og frie kunstfeltet. Høgskulelektor ved Nynorsksenteret sidan 2019.