Guro

Guro Kristin Gjøsdal

Høgskulelektor

E-post: guro@nynorsksenteret.no

Telefon: 70 07 51 81

Arbeidsområde

  • Planlegging og oppfølging av prosjekt knytte til barnesteget
  • Nynorsk i lærarutdanninga
  • Formidling av nynorsk barnelitteratur
  • Utvikling av nettressursar knytte til nettsidene for grunnskule og minoritetsspråklege

Fødd: 1981

Utdanning: Faglærar med tillegg i praktiske og estetiske fag. Kunst og kulturformidlar. Mastergrad i drama og teater.

Arbeidsrøynsle: Barnehage, grunnskule, vaksenopplæring, kulturskule, formidlar Ivar Aasen-tunet.