Liv Kristin

Liv Kristin Bjørlykke Øvereng

Høgskulelektor

E-post: liv.kristin@nynorsksenteret.no

Telefon: 70 07 54 27

Arbeidsområde:

  • Lesing og skriving 1.-4. trinn
  • Digitale verktøy i byrjaropplæring
  • Leseprøver og støttemateriell
  • Språk og leik i barnehagen

Fødd: 1972

Utdanning:

  • Allmennlærar med mastergrad i spesialpedagogikk
  • Phd-student (50 %-ordning) frå 2019

Arbeidsrøynsle:

  • Lærar i grunnskulen med vekt på byrjaropplæring
  • Lærar på barnehageutdanninga ved HVO
  • Tilsett ved Nynorsksenteret sidan 2010