Jorid

Jorid Saure

Høgskulelektor

E-post: jorid.oddveig.saure@hivolda.no

Telefon: 91302029

Arbeidsområde: Utvikling av nettressursar for grunnskulen.

Fødd: 1980

Utdanning: Mastergrad i undervising med fordjuping i norsk. Lærar i norsk og samfunnsfag, med praktisk-pedagogisk utdanning.

Arbeidsrøynsle: Lærar i ungdomsskulen, prosjektleiar i språkstyrkingsprosjektet «Stolt av eige språk» i Fjell kommune.