Roger

Roger Ole Rangsæter

Rådgjevar

E-post: ror@hivolda.no

Telefon: 70 07 50 16 / 93 87 73 00

Fødd: 1972

Utdanning: Kommunal planlegging og administrasjon

Arbeidsrøynsle: Saksbehandlar og kontormedarbeidar i offentleg og privat sektor

Arbeidsområde:

  • Reiserekningar, honorar og faktura
  • Kontraktar
  • Budsjettarbeid og økonomirapportering
  • Distribusjon av trykt materiell