• Nynorsk for innvandrarar

Nynorsk for innvandrarar

På denne sida finn du lærarressursar og tips som særleg vektlegg arbeid med nynorsk tekst og språk for innvandrarar. Sida inneheld boktips, undervisningsopplegg, modelltekstar, materiell og mykje meir som kan sikre innvandrarar ei god nynorskopplæring.