• Nynorsk for innvandrarar

Nynorsk for innvandrarar

På denne sida finn du lærarressursar og tips som særleg vektlegg arbeid med nynorsk tekst og språk for innvandrarar. Sida inneheld boktips, undervisningsopplegg, modelltekstar, materiell og mykje meir som kan sikre innvandrarar ei god nynorskopplæring.

Aktuelle saker

Gruppe Etterstad1 til nettside

På leiting etter ord, alvor og leik

Den kulturelle skulesekken (DKS Oslo), to kunstnarar, fire dikt, to instrument og 90 minutt med «medvandring» var det som skulle til for at alle i ei klasse på vidaregåande skule vart både forfattarar og scenekunstnarar.

30.10.2023

Noman

Draumen om medborgarskap

Korleis er det å lære nynorsk som innvandrar? Korleis kan det norske samfunnet bidra til språk og medborgarskap?

10.10.2023

Volda læringssenter utsnitt

Song for språk, fellesskap og helse

Lærar Tove Stavem Reite arbeider i introduksjonsprogrammet for nykomne innvandrarar. Her startar ho undervisningstimane sine med allsongen «Kom som du er». Har det noko for seg?

30.08.2023

Toril Sjo til nettside

Nettseminar om nynorsk for innvandrarar

Torsdag 20. april arrangerer vi eit nettseminar i samarbeid med førstelektor Toril Sjo ved Universitetet i Oslo. Seminaret er for dei som arbeider med nynorsk for innvandrarar i vaksenopplæringa. Det er også nyttig for andre som arbeider i fleirspråklege klasserom i grunnopplæringa.

28.03.2023

Vaksenopplæringa til nettside

Nytt tilbod for vaksenopplæringa

Nynorsksenteret har oppdaterte nettsider med ressursar og aktuelle tekstar for vaksne som lærer nynorsk som innvandrarar. Du kan også tinge nettseminar for dei som underviser i vaksenopplæringa.

07.10.2022

Guro Kristin Gjøsdal Foto Tone Brandal

Nynorsk for innvandrarar

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse har gjeve Nynorsksenteret ansvaret for rettleiing av dei som driv med nynorskopplæring for vaksne innvandrarar.

22.08.2022

Forfattarskulen til nettside

Mangfaldig forfattarskule

Forfattar Sigmund Løvåsen leier forfattarskulen for skrivande med minoritetserfaring. Målet er ein meir mangfaldig nynorsk litteratur og ei rikare offentleg samtale.

24.05.2022

Bok paa 123 ti ville til nettside

Grej of the day i nynorskopplæringa

Grej of the day (GOTD) er eit svensk fenomen som er funne opp av læraren Micael Hermansson, og som vert mykje nytta i undervisninga. Ein kan nytte GOTD i nynorskopplæringa uavhengig om det er sidemål, hovudmål eller om eleven lærer nynorsk som innvandrar.

10.05.2022

Erlend Skjetne01 til nettside

Ytring: Altfor god i norsk?

Eg ville skrive ein roman om einslege mindreårige asylsøkjarar frå Afghanistan. Men i kva slags språkdrakt?

25.10.2021

Hovudbilete til nettsak

«Visst skal våren kome!»

Det er vinter, men deltakarar i vaksenopplæringa ved Volda læringssenter skal så no. Dei gjer seg klare til ein ny sesong med skulehage. – Ei praktisk tilnærming i språkopplæringa gir positiv måloppnåing, hevdar lærar Gunnar Andenes.

25.01.2021

2 A4 A8915 til nettside nytt h bilete

Fargespill i Noregs største nynorskkommune

Fargespill er eit fredsskapande kunstprosjekt for born og unge med musikk og dans frå heile verda. Det er langt meir enn ei framsyning. Det er også ei overtyding om at menneske, språk og kulturar kan møtast som likeverdige.

27.10.2021

Israa Almsaytef til nettside ny versjon

Kjærleik til språk

Israa Almsaytef (20) er fødd og oppvaksen i Syria. I samband med morsmålsdagen den 21. februar har ho skrive eit blogginnlegg for Nynorsksenteret.

18.02.2021

Gruppebilete Utsnitt

Forståing og toleranse med språktreff

Språktreff er eit internasjonalt og lokalt møtepunkt i regi av Volda læringssenter. Der møtest eit kulturmangfald av menneske, land, språk og mat til ei hyggestund kvar fredag i skuleåret.

21.02.2020

Jorunn Volda læringssenter redigert av Arild til nettside

Klassiske korttekstar i vaksenopplæringa

Jorunn Torheim Vik arbeider på 9. og 10. trinnet i grunnskulen ved Volda læringssenter, eit undervisningstilbod for vaksne med flyktningbakgrunn. Saman med Nynorsksenteret har ho utvikla ressursar baserte på tekstar om nasjonale og vestlege klassikarar og historier, tilpassa denne elevgruppa og LK 2020.

09.03.2022

Guro Morsmålsdagen

Den internasjonale morsmålsdagen

Visste du at vi i dag har mellom 6000 og 7000 ulike språk i verda? Desse språka må haldast varme om vi ikkje skal miste dei.

20.02.2019

Illustrasjonsfoto Til Blogginnlegg

Ytring: Sara startar på skule

I den vestlege verda, i informasjonssamfunnet, er du ekstremt isolert om du ikkje kan orientere deg i tekst, for der er utganspunktet at alle kan nettopp dette.

15.02.2019