• Nynorsk for innvandrarar

Nynorsk for innvandrarar

På denne sida finn du lærarressursar og tips som særleg vektlegg arbeid med nynorsk tekst og språk for innvandrarar. Sida inneheld boktips, undervisningsopplegg, modelltekstar, materiell og mykje meir som kan sikre innvandrarar ei god nynorskopplæring.

Aktuelle saker

Guro Kristin Gjøsdal Foto Tone Brandal
Nynorsk for innvandrarar

Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse har gjeve Nynorsksenteret ansvaret for rettleiing av dei som driv med nynorskopplæring for vaksne innvandrarar.

Bok paa 123 ti ville til nettside
Grej of the day i nynorskopplæringa

Grej of the day (GOTD) er eit svensk fenomen som er funne opp av læraren Micael Hermansson, og som vert mykje nytta i undervisninga. Ein kan nytte GOTD i nynorskopplæringa uavhengig om det er sidemål, hovudmål eller om eleven lærer nynorsk som innvandrar.

Sigmund Løvåsen
Mangfaldig forfattarskule

Forfattar Sigmund Løvåsen leier forfattarskulen for skrivande med minoritetserfaring. Målet er ein meir mangfaldig nynorsk litteratur og ei rikare offentleg samtale.

Israa Almsaytef til nettside ny versjon
Kjærleik til språk

Israa Almsaytef (20) er fødd og oppvaksen i Syria. Då ho var 11 år, måtte Israa flykte frå heimlandet på grunn av krigen. I samband med morsmålsdagen den 21. februar har ho skrive eit blogginnlegg for Nynorsksenteret.

2 A4 A8915 til nettside nytt h bilete
Fargespill i Noregs største nynorskkommune

Fargespill er eit fredsskapande kunstprosjekt for born og unge med musikk og dans frå heile verda. Det er langt meir enn ei framsyning. Det er også ei overtyding om at menneske, språk og kulturar kan møtast som likeverdige.

Spraakkafe
Forståing og toleranse med språktreff

Språktreff er eit internasjonalt og lokalt møtepunkt i regi av Volda læringssenter. Der møtest eit kulturmangfald av menneske, land, språk og mat til ei hyggestund kvar fredag i skuleåret.

Foto Tone Evensen
Munnleg forteljing – ein måte å få menneske saman

Lærar Tone Evensen viser korleis ein kan arbeide med forteljingar i det fleirspråklege klasserommet.

Jorunn Volda læringssenter redigert av Arild til nettside
Klassiske korttekstar i vaksenopplæringa

Jorunn Torheim Vik arbeider på 9. og 10. trinnet i grunnskulen ved Volda læringssenter, eit undervisningstilbod for vaksne med flyktningbakgrunn. Saman med Nynorsksenteret har ho utvikla ressursar basert på tekstar om nasjonale og vestlege klassikarar og historier, tilpassa denne elevgruppa og LK 2020.

Illustrasjonsfoto Til Blogginnlegg
Ytring: Sara startar på skule

I vårt samfunn ligg mykje av eigenverdien til eit menneske i vår evne til å ta oss fram i tekst. Evna til å avkode, forstå og tolke tekst er i stor grad ein målestokk på kor store moglegheiter vi har til å realisere oss sjølve og nå så langt som råd er. For ein analfabet er vegen lang, og lenger enn lang, når du har blitt vaksen før du tek til på denne læringa.

Illustrasjonsfoto skulehage
«Visst skal våren kome!»

Det er vinter, men deltakarar i vaksenopplæringa ved Volda læringssenter skal så no. Dei gjer seg klare til ein ny sesong med skulehage.
– Ei praktisk tilnærming i språkopplæringa gir positiv måloppnåing, hevdar lærar Gunnar Andenes.

Guro Morsmålsdagen
Den internasjonale morsmålsdagen

Visste du at vi i dag har mellom 6000 og 7000 ulike språk i verda? Desse språka må haldast varme om vi ikkje skal miste dei.