Grunnskule

Nynorsk Over Alle Grenser
Nynorsk over alle grenser

Nynorsk over alle grenser gjev ei innføring i særtrekk ved nynorsk rettskriving. Oppgåvene er laga av Torill Tørjesen og Pål Wiik, som har mange års røynsle som norsklærarar på Holmlia i Oslo.

 • Nynorske læremiddel for innvandrarar i grunnskulen
  Grip
  Grip

  Fagbokforlaget

  Matematikk, samfunnsfag, historie, geografi, naturfag og engelsk for vaksne innvandrarar som tek grunnskule 1.–10. trinn.

  KRLE
  KRLE 8–10

  Cappelen Damm

  KRLE-verk for ungdomsskuleelevar med norsk som andrespråk.

  Sesam
  Sesam

  Cappelen Damm

  Munnleg begynnaropplæring i norsk. A1, A2, ungdomsskule og vidaregåande. Verket inneheld lærebok, aktivitetsbok, lærarnettstad, elevnettstad og aktivitetsboks.

  Norsk start
  Norsk start 1–4

  Cappelen Damm

  Læreverk i grunnleggjande norsk for 1.–4. Verket inneheld elevnettstad, lærarnettstad, lærebok, tekstbok og arbeidsbøker.

  Klarferdignorsk
  Klar, ferdig, norsk!

  Fagbokforlaget

  Grunnleggjande norsk for innvandrarar 1–10. I Klar, ferdig, norsk!-serien finst det arbeidsbøker og biletordbok.

Tekstar

Barnebok Kvadrat
Barnebøker for Norge

Sida Barnebøker for Norge gjer 40 forteljingar frå African Storybook tilgjengelege på dei største innvandrings- og flyktningspråka i Noreg, i tillegg til nynorsk og bokmål.

Dei Tre Oksane Kvadrat
Fleirspråklege forteljingar

Å lese den same forteljinga på morsmålet og på andrespråket støttar språklæringa. På sida til NAFO finn du dei eit utval forteljingar på nynorsk og mange andre språk.

Bergill Brettebok Rambel
Brettebøker

Forfattarane Erna Osland, Asbjørn Rydland, Aina Basso, Martine Grande og Vegard Markhus har laga ei samling med små forteljingar. Tekstane ligg ute som brettebøker, slik at borna kan skrive ut ark og sjølve brette dei til bøker.

Leit Og Finn I Vrimleby Utsnitt
Leit og finn i Vrimleby: Vinter, vår, sommar og haust

Fire biletbøker med illustrerte ordlister som kan brukast i norskopplæringa.

Barnesongar1
Spelelister med nynorske barnesongar

Nynorsksenteret har laga til spelelister med nynorske barnesongar for Spotify og Tidal.

Pepar arabisk
Pepar & Gulrot

Teikneserien Pepar & Gulrot av David Revoy finst på mange språk, mellom anna ukrainsk, arabisk, engelsk, fransk og nynorsk. Alle utgåvene ligg gratis på nett. Slik kan du lett få tilgang til artige tekstar som kan nyttast til tospråkleg arbeid.

Ordbøker

Lexin
Lexin

Lexin er ordbøker laga for minoritetsspråklege elevar i grunnskulen, vidaregåande og vaksenopplæringa.

Bildetema ikon
Bildetema

Bildetema er ei fleirspråkleg biletordbok med bilete, tekst og lyd inndelte etter tema. Biletordboka kan vere eit utgangspunkt for arbeid med språk i barnehage, skule og vaksenopplæring. Ho inneheld eit grunnleggande ordforråd, hovudsakleg substantiv og adjektiv.

Ordbok
Nynorskordboka

Nynorskordboka er ei oppdatert nynorsk nettordbok, med bruksdøme, opplysingar om tydingar og korte etymologiar.

I tillegg til nettutgåva finst ho som app for iOS og Android.

Språkinnstillingar

Windowsspraakval Ikon
Slik får du Windows på nynorsk

Slik kan du enkelt laste ned og installere den nynorske språkpakken for Windows.

Teams Ikon
Slik får du Teams på nynorsk

Her finn du enkle instruksjonar som fortel korleis du vel nynorsk som språk i Microsoft Teams.

Officespraakikon
Slik får du Office-pakken på nynorsk

Instruksjonar for korleis du får Office (Word, Excel, Powerpoint osb.) på nynorsk på Windows-maskiner.

20210111 141944
Slik får du nynorsk stavekontroll på iPad

Ved å byte til nynorske tastaturinnstillingar får du stavekontroll på nynorsk.

I Padspraak
Slik set du nynorsk som føretrekt språk på iPad

Ved å setje nynorsk som føretrekt språk i operativsystemet får du nynorsk på dei nettsidene og programma som tilbyr det. Her kan du lese korleis du gjer det.