Grunnskule

Nynorsk Over Alle Grenser
Nynorsk over alle grenser

Nynorsk over alle grenser gjev ei innføring i særtrekk ved nynorsk rettskriving. Oppgåvene er laga av Torill Tørjesen og Pål Wiik, som har mange års røynsle som norsklærarar på Holmlia i Oslo.

Tekstar

Barnebok Kvadrat
Barnebøker for Norge

Sida Barnebøker for Norge gjer 40 forteljingar frå African Storybook tilgjengelege på dei største innvandrings- og flyktningspråka i Noreg, i tillegg til nynorsk og bokmål.

Dei Tre Oksane Kvadrat
Fleirspråklege forteljingar

Å lese den same forteljinga på morsmålet og på andrespråket støttar språklæringa.

Bergill Brettebok Rambel
Brettebøker

Forfattarane Erna Osland, Asbjørn Rydland og Aina Basso har laga ei samling med små forteljingar. Tekstane ligg ute som brettebøker, slik at borna kan skrive ut ark og sjølve brette dei til bøker.

Leit Og Finn I Vrimleby Utsnitt
Leit og finn i Vrimleby: Vinter, vår, sommar og haust

Fire biletbøker med illustrerte ordlister som kan brukast i norskopplæringa.

Barnesongar1
Spelelister med nynorske barnesongar

Nynorsksenteret har laga til spelelister med nynorske barnesongar for Spotify og Tidal.

Pepar arabisk
Pepar & Gulrot

Teikneserien Pepar & Gulrot av David Revoy finst på mange språk, mellom anna ukrainsk, arabisk, engelsk, fransk og nynorsk. Alle utgåvene ligg gratis på nett. Slik kan du lett få tilgang til artige tekstar som kan nyttast til tospråkleg arbeid.

Ordbøker

Lexin
Lexin

Lexin er ordbøker og biletordbøker laga for minoritetsspråklege elevar i grunnskulen, vidaregåande og vaksenopplæringa.

Ordbok
Nynorskordboka

Nynorskordboka er ei oppdatert nynorsk nettordbok, med bruksdøme, opplysingar om tydingar og korte etymologiar.

I tillegg til nettutgåva finst ho som app for iOS og Android.