Slik får du Office-pakken på nynorsk

Denne oppskrifta er for Windows-maskiner (instruksar for andre plattformer ligg på denne Office-sida frå Microsoft).

  1. Opne Word og gå inn på Fil > Alternativer > Språk.
  2. Trykk på peikaren som heiter «Installer flere visningsspråk fra Office.com» (eller «Få fleire språk for vising og hjelp frå Office.com», ordlyden varierer litt). Då kjem du til nettsida «Språktilbehørpakke for Office».
  3. Litt nede på den nettsida, under mellomoverskrifta «Trinn 1: Installere språktilbehørspakken», er det ein rullegardinmeny som heiter «Hvilket språk trenger du?». Vel «Norsk nynorsk» i den menyen.
  4. Her får du opp valet om du vil lasta ned språkpakke for 32-bit- eller 64-bit-utgåva av Office. (Er du uviss på om du har 32- eller 64-bitutgåva, ligg det instruksar på Office-sida om korleis du sjekkar slikt.) Last ned den rette språkpakken.
  5. Når du får spørsmål om kva du vil gjere med den nedlasta fila, trykkjer du på «Køyr» og godtek at appen gjer endringar på eininga di.
  6. Når installasjonen er ferdig (det kan ta nokre minutt), opnar du Word att. Der går du inn på Fil > Alternativ > Språk.
  7. Sjå til at «Norsk (nynorsk)» ligg som øvste redigeringsspråk, at korrektur er installert og at nynorsk står som skjermspråk/visingsspråk.