Nynorsk som bruksspråk

Kristin Kibsgaard Sjøhelle gjev gode råd om korleis du kan arbeide med nynorsk som bruksspråk i klasserommet.

Stavanger
Lærebok på nynorsk i eit anna fag enn norsk

Når elevar med bokmål som hovudmål har lærebok på nynorsk i eit anna fag enn norsk, kan dei tileigne seg kunnskapar i faget samstundes som dei blir fortrulege med å lese og skrive nynorsk.