Samansette tekstar

Cordelia Ikon
Teikneseriar

Ressurssidene om teikneseriar inneheld nynorske teikneseriar, lærarressursar, undervisningsopplegg og serieskapartips.

Barnebok
Barnebok som fordjupingsarbeid

På Sortland videregående skole har elevane på påbygging arbeidd med fordjupingsoppgåva i norsk på ein annan og nyskapande måte i fleire år. Oppgåva er å lage ei barnebok med både tekst og illustrasjon, gjerne om eit vanskeleg tema.

Playmo Kvadrat
Nynorske reklamar

Her finn du undervisingsopplegg om reklame og døme på reklamar på nynorsk.

Mg 0744 Kvadrat
Bloggar på nynorsk

Her finn du nokre døme på bloggar på nynorsk.