Samansette tekstar

Cordelia Ikon
Teikneseriar

Ressurssidene om teikneseriar inneheld nynorske teikneseriar, lærarressursar, undervisningsopplegg og serieskapartips.

Elevdemonstrasjon1997ikon
Ungt språkengasjement

Samtale- og skriveoppgåver med utgangspunkt i den digitale utstillinga Ungt språkengasjement. Utstillinga er bygd på den 60-årige historia til Norsk Målungdom og gir oss eit innblikk i kva saker og stridsspørsmål dei har vore opptekne av gjennom seks tiår.

Barnebok
Barnebok som fordjupingsarbeid

På Sortland videregående skole har elevane på påbygging arbeidd med fordjupingsoppgåva i norsk på ein annan og nyskapande måte i fleire år. Oppgåva er å lage ei barnebok med både tekst og illustrasjon, gjerne om eit vanskeleg tema.

Playmo Kvadrat
Nynorske reklamar

Her finn du undervisingsopplegg om reklame og døme på reklamar på nynorsk.

Mg 0744 Kvadrat
Bloggar på nynorsk

Her finn du nokre døme på bloggar på nynorsk.