Samansette tekstar

Cordelia Ikon
Teikneseriar

Ressurssidene om teikneseriar inneheld nynorske teikneseriar, lærarressursar, undervisningsopplegg og serieskapartips.

Playmo Kvadrat
Nynorske reklamar

Her finn du døme på reklamar på nynorsk.

Bobler Omslag
Bobler frå djupet

Bobler frå djupet er ein antologi med seks nynorske teikneseriar. Eit klassesett med 30 eksemplar kostar 300 kroner. Enkelthefte kostar 15 kr per stykk. Porto kjem i tillegg. Send e-post til ror@hivolda.no for å tinge hefte.

Mg 0744 Kvadrat
Bloggar på nynorsk

Her finn du nokre døme på bloggar på nynorsk.