Barnebok som fordjupingsarbeid

Barnebokarbeid

Kanskje elevane dine kan arbeide med fordjupingsarbeidet i norsk på ein ny måte?

På Sortland videregående skole har elevane på påbygging arbeidd med fordjupingsoppgåva i norsk på ein annan og nyskapande måte i fleire år. Oppgåva er å lage ei barnebok med både tekst og illustrasjon, gjerne om eit vanskeleg tema.

Faglærar Christine Meisterlin har laga ein plan for arbeidsprosessen. Planen viser korleis eit fordjupingsemne om bildebøker for barn kan leggast opp, og han kan omarbeidast slik at han passar til arbeid med andre fordjupingsoppgåver.

Barnebokplan Sortland (PDF) | Barnebokplan Sortland (docx)

Saman med elevane har ho utarbeidd kva kriterium den ferdige barneboka skal vurderast etter.

Vurderingsskjema for barnebok (PDF) | Vurderingsskjema for barnebok (rtf)

Døme på elevproduksjon

Sofies Hemmelegheit
Sofies hemmelegheit

Dei to elevane Monica Dahl og Silje Mortensen laga i 2018 ei flott barnebok om ein vanskeleg tematikk.

Kompetansemål

Kompetansemål etter påbygging til generell studiekompetanse – yrkesfaglege utdanningsprogram, norsk:

  • gjennomføre en selvvalgt og utforskende fordypningsoppgave med språklig, litterært eller annet norskfaglig emne, og velge kommunikasjonsverktøy ut fra faglige behov
  • bruke kunnskap om tekst, sjanger, medium og språklige virkemidler til å planlegge, utforme og bearbeide egne tekster med klar hensikt, god struktur og saklig argumentasjon