Skriving

Mg 0670 Kvadrat
5 tips til nynorskundervisning

Nynorskundervisninga i den vidaregåande skulen har ofte vore knytt til enkelte tema meir enn andre. Det trengst difor ei fornying av nynorskundervisninga i vidaregåande opplæring.

Skriving Utan Bakgrunn
Kreativ skriving

Ein del elevar treng litt hjelp til å kome i gang med å skrive kreative oppgåver. Denne ressursen inneheld enkle oppgåver og tips til ulike måtar å starte ein skriveprosess på.

Sannings og forsoningskommisjon kvadrat
Fornorskingspolitikken har fått alvorlege konsekvensar for minoritetar

Skriveoppgåver med utgangspunkt i diskusjonen rundt rapporten frå Sannings- og forsoningskommisjonen. Oppgåvene legg opp til at elevane kan skrive ein fagartikkel eller ein retorisk analyse med fornorskingspolitikk som emne.

Valentinsdag ikon
Kjærleik og vennskap på nynorsk 

Bruk valentinsdagen som utgangspunkt, og la elevane arbeide med temaet kjærleik og vennskap. I dette undervisningsopplegget finn du forslag til ulike måtar å arbeide med tematikken på, både skriftleg og munnleg.

Vgelevar Kvadrat
Språkløyper: Nynorsk som sidemål

Denne språkløypepakken tek føre seg korleis sidemålsopplæringa kan ta i bruk varierte metodar og engasjere elevar med ulike føresetnader og motivasjon.

Arbeid med tekstskriving og grammatikk ikon
Arbeid med tekstskriving og grammatikk samtidig

Skriv ein kort tekst og jobb litt med grammatikk samtidig! Inspirasjon til å starte skrivinga får elevane frå eit bilde.

Ferrante Kvadrat
Skriving med utgangspunkt i tekstar av Elena Ferrante

I denne ressursen finn du skriveoppgåver med utgangspunkt i utdrag frå boka Eit år med Elena Ferrante.

Amanda Gorman kvadrat Foto Peter Stevens
Amanda Gorman – krafta i diktinga, krafta i språket

I denne omsetjingsoppgåva skal elevane ta utgangspunkt i diktet «The Hill We Climb» av Amanda Gorman, og reflektere over kva slags kraft dikting kan ha.

Attdikting ikon
Omsetjing av songtekstar

I dette tverrfaglege undervisingsopplegget får elevane prøve seg på omsetjing/attdikting av ein songtekst frå engelsk til nynorsk.

Mg 0645 Lite Kvadrat
Skriveramme for kreativ skriving

Nokre gonger kan det vere vanskeleg for elevane å starte tekstskriving, og mange hevdar at dei ikkje har fantasi. Då kan det vere ein ide å la dei få planlegge teksten sin ut ifrå ei skriveramme. Skriveramma hjelper dei med å lage ein struktur for teksten sin.

Renessansehandskrift Ws Kvadrat
Kreativ skriving med utgangspunkt i eldre litterære periodar

Kreativ skriving kan vere ein måte å jobbe med den eldre litteraturhistoria på. Gjennom å skrive korte tekstar kan elevane lære om tidlegare tekstkulturar, og den litteraturhistoriske perioden kan verke mindre teoretisk når ein får ei meir praktisk vinkling.

Mg 0732 Utsnitt
Skriving på nynorsk

Å skrive er både ein reiskap for å lære og ein del av det som skal lærast i faga. Vi skriv ulikt i samfunnsfag og naturfag, og vi skriv ulikt på nynorsk og bokmål.

Mg 0645 Kvadrat
Frasesamling

Ei samling med uttrykk og skrivemåtar til bruk i resonnerande/drøftande tekstar.

Stavanger
Lærebok på nynorsk i eit anna fag enn norsk

Når elevar med bokmål som hovudmål har lærebok på nynorsk i eit anna fag enn norsk, kan dei tileigne seg kunnskapar i faget samstundes som dei blir fortrulege med å lese og skrive nynorsk.