Skjønnlitteratur

Basso Kvadrat
Bruk av Aina Bassos romanar

Eit undervisningsopplegg om Aina Bassos romanar for ungdom og unge vaksne.

Nynorskbok
Nynorskbok.no

Her finn du omtalar av hundrevis av gode nynorske bøker for ulike aldersgrupper.

Boktips Til Vgs Kvadrat
Gode nynorskbøker for vidaregåande skule

Dette heftet samlar tips om gode, aktuelle bøker for elevar i den vidaregåande skulen. 

Ferdigsnakka Furre
Ferdigsnakka

Ferdigsnakka er tonesette opplesingar av korte tekstar – lydboksinglar.

Renessansehandskrift Ws Kvadrat
Kreativ skriving med utgangspunkt i eldre litterære periodar

Kreativ skriving kan vere ein måte å jobbe med den eldre litteraturhistoria på. Gjennom å skrive korte tekstar kan elevane lære om tidlegare tekstkulturar, og den litteraturhistoriske perioden kan verke mindre teoretisk når ein får ei meir praktisk vinkling.