Skjønnlitteratur

Warsan Shire ikon
Bring stemma til Warsan Shire inn i klasserommet!

Her er eit framlegg til ein metode å arbeide med diktet «Heim» på. Presentasjonen vender seg direkte til elevane og viser kva dei skal gjere, steg for steg.

Kvit norsk mann ikon
Kvit, norsk mann – arbeid med ein samfunnsaktuell, lyrisk tekst i klasserommet

I dette læringsopplegget skal elevane arbeide med tre av dikta til Brynjulf Jung Tjønn og blant anna reflektere over kva dei seier om det norske samfunnet. Gjennom høgtlesing, skriveoppgåver, tekstsamtalar og innspeling av podkast skal elevane reflektere over dikta.

Eit anna blikk kvadrat
Arbeid med Eit anna blikk

Skriveoppgåver, spørsmål og arbeidsmåtar til den prisvinnande romanen Eit anna blikk av Erlend Skjetne.

Basso Kvadrat
Bruk av Aina Bassos romanar

Eit undervisningsopplegg om Aina Bassos romanar for ungdom og unge vaksne.

Vesaas ikon
Tarjei Vesaas’ noveller og dikt

I dette opplegget finn du oppgåver med utgangspunkt i noveller og dikt av Tarjei Vesaas.

Igor lepilin fjm Pf Kvayz A unsplash kvadrat
Segner og grammatikk

Segner kan vere eit godt utgangspunkt for arbeid med dialekt, skriftspråk og grammatikk.

Renessansehandskrift Ws Kvadrat
Kreativ skriving med utgangspunkt i eldre litterære periodar

Kreativ skriving kan vere ein måte å jobbe med den eldre litteraturhistoria på. Gjennom å skrive korte tekstar kan elevane lære om tidlegare tekstkulturar, og den litteraturhistoriske perioden kan verke mindre teoretisk når ein får ei meir praktisk vinkling.

Aasen Olav Rusti grafisk
Diktaren Ivar Aasen

Det språklege arbeidet Ivar Aasen dreiv, er godt kjent i undervisninga, medan den litterære diktinga hans har fått mindre merksemd. Her er nokre oppgåver med utgangspunkt i dikt av og om Ivar Aasen.

Amanda Gorman kvadrat Foto Peter Stevens
Amanda Gorman – krafta i diktinga, krafta i språket

I denne omsetjingsoppgåva skal elevane ta utgangspunkt i diktet «The Hill We Climb» av Amanda Gorman, og reflektere over kva slags kraft dikting kan ha.

Litteraturloype kvadrat
Lag ei litteraturløype!

I dette undervisingsopplegget skal elevane arbeide med å lese og tolke lyrikk og bruke tolkinga si som utgangspunkt for å lage ei litteraturløype.

Olav Duun 1936 ikon
Litterære oppgåver og skriveoppgåver til «Utpå Stupe» av Olav Duun

Novella «Utpå Stupe» er her utgangspunkt for litterære oppgåver. Elevane kan arbeide aleine eller saman med ein læringspartnar.

Marie Takvam Foto Rigmor Dahl Delphin
Marie Takvam: Det glade raseri

Oppgåver med utgangspunkt i det feministiske diktet «Det glade raseri» av Marie Takvam, som står i samlinga Merke etter liv frå 1962.

Todd trapani hlhp A Wd FG Tk unsplash kvadrat
Nynorske julenoveller

Det kan høve godt å lese ei god novelle i førjulstida. Desse novellene er skrivne av ulike forfattarar og har ulik lengde og ulike tematikkar, men dei har det til felles at hendingane går føre seg i førjulstida eller i jula.

Nynorskbok
Nynorskbok.no

Her finn du omtalar av hundrevis av gode nynorske bøker for ulike aldersgrupper.

Boktips Til Vgs Kvadrat
Gode nynorskbøker for vidaregåande skule

Dette heftet samlar tips om gode, aktuelle bøker for elevar i den vidaregåande skulen. 

Ferdigsnakka Furre
Ferdigsnakka

Ferdigsnakka er tonesette opplesingar av korte tekstar – lydboksinglar.