Skjønnlitteratur

Basso Kvadrat
Bruk av Aina Bassos romanar

Eit undervisningsopplegg om Aina Bassos romanar for ungdom og unge vaksne.

Renessansehandskrift Ws Kvadrat
Kreativ skriving med utgangspunkt i eldre litterære periodar

Kreativ skriving kan vere ein måte å jobbe med den eldre litteraturhistoria på. Gjennom å skrive korte tekstar kan elevane lære om tidlegare tekstkulturar, og den litteraturhistoriske perioden kan verke mindre teoretisk når ein får ei meir praktisk vinkling.

Aasen Olav Rusti grafisk
Diktaren Ivar Aasen

Det språklege arbeidet Ivar Aasen dreiv, er godt kjent i undervisninga, medan den litterære diktinga hans har fått mindre merksemd. Her er nokre oppgåver med utgangspunkt i dikt av og om Ivar Aasen.

Marie Takvam Foto Rigmor Dahl Delphin
Marie Takvam: Det glade raseri

Oppgåver med utgangspunkt i det feministiske diktet «Det glade raseri» av Marie Takvam, som står i samlinga Merke etter liv frå 1962.

Amanda Gorman kvadrat Foto Peter Stevens
Amanda Gorman – krafta i diktinga, krafta i språket

I denne omsetjingsoppgåva skal elevane ta utgangspunkt i diktet «The Hill We Climb» av Amanda Gorman, og reflektere over kva slags kraft dikting kan ha.

Nynorskbok
Nynorskbok.no

Her finn du omtalar av hundrevis av gode nynorske bøker for ulike aldersgrupper.

Boktips Til Vgs Kvadrat
Gode nynorskbøker for vidaregåande skule

Dette heftet samlar tips om gode, aktuelle bøker for elevar i den vidaregåande skulen. 

Ferdigsnakka Furre
Ferdigsnakka

Ferdigsnakka er tonesette opplesingar av korte tekstar – lydboksinglar.