Skjønnlitteratur

Hjartesprengikon
Arbeid med boka Hjartespreng

I dette undervisningsopplegget skal elevane arbeide med ungdomsromanen Hjartespreng (2023) av Inger Johanne Sæterbakk. I tillegg skal dei også lese andre tekstar som tek for seg dei same temaa. Her skal ein både nærlese utdrag frå teksten, skrive sjølv, diskutere, reflektere og til slutt skrive eit essay.

Warsan Shire ikon
Bring stemma til Warsan Shire inn i klasserommet!

Her er eit framlegg til ein metode å arbeide med diktet «Heim» på. Presentasjonen vender seg direkte til elevane og viser kva dei skal gjere, steg for steg.

Wolfgang hasselmann J7 Ar FY Qr B Xw ikon
Arbeid med språklege verkemiddel i ei novelle

Novella «Ein motig maur» av Tarjei Vesaas har mange språklege verkemiddel, og eit sentralt læringsmål i ressursen er at elevane skal finne og namngje språklege verkemiddel i novella. Dei skal også vite noko om kvifor ein brukar språklege verkemiddel når ein skriv.

Kenny eliason Ak5c5 V Tch5 E kvadrat
Lag ein poesiverkstad!

Å engasjere elevane til å utforske språket kan påverke korleis dei opplever å skrive nynorsk. I denne undervisingsressursen finn du tips til korleis du kan inspirere elevane til å utfalde seg kreativt gjennom skrivinga. Eit anna delmål med arbeidet er å la elevane lese og bli kjende med den nynorske samtidslyrikken. 

Eit anna blikk kvadrat
Arbeid med Eit anna blikk

Skriveoppgåver, spørsmål og arbeidsmåtar til den prisvinnande romanen Eit anna blikk av Erlend Skjetne.

Basso Kvadrat
Bruk av Aina Bassos romanar

Eit undervisningsopplegg om Aina Bassos romanar for ungdom og unge vaksne.

Vesaas ikon
Tarjei Vesaas’ noveller og dikt

I dette opplegget finn du oppgåver med utgangspunkt i noveller og dikt av Tarjei Vesaas.

Igor lepilin fjm Pf Kvayz A unsplash kvadrat
Segner og grammatikk

Segner kan vere eit godt utgangspunkt for arbeid med dialekt, skriftspråk og grammatikk.

Renessansehandskrift Ws Kvadrat
Kreativ skriving med utgangspunkt i eldre litterære periodar

Kreativ skriving kan vere ein måte å jobbe med den eldre litteraturhistoria på. Gjennom å skrive korte tekstar kan elevane lære om tidlegare tekstkulturar, og den litteraturhistoriske perioden kan verke mindre teoretisk når ein får ei meir praktisk vinkling.

Aasen Olav Rusti grafisk
Diktaren Ivar Aasen

Det språklege arbeidet Ivar Aasen dreiv, er godt kjent i undervisninga, medan den litterære diktinga hans har fått mindre merksemd. Her er nokre oppgåver med utgangspunkt i dikt av og om Ivar Aasen.

Amanda Gorman kvadrat Foto Peter Stevens
Amanda Gorman – krafta i diktinga, krafta i språket

I denne omsetjingsoppgåva skal elevane ta utgangspunkt i diktet «The Hill We Climb» av Amanda Gorman, og reflektere over kva slags kraft dikting kan ha.

Litteraturloype kvadrat
Lag ei litteraturløype!

I dette undervisingsopplegget skal elevane arbeide med å lese og tolke lyrikk og bruke tolkinga si som utgangspunkt for å lage ei litteraturløype.

Olav Duun 1936 ikon
Litterære oppgåver og skriveoppgåver til «Utpå Stupe» av Olav Duun

Novella «Utpå Stupe» er her utgangspunkt for litterære oppgåver. Elevane kan arbeide aleine eller saman med ein læringspartnar.

Marie Takvam Foto Rigmor Dahl Delphin
Marie Takvam: Det glade raseri

Oppgåver med utgangspunkt i det feministiske diktet «Det glade raseri» av Marie Takvam, som står i samlinga Merke etter liv frå 1962.

Todd trapani hlhp A Wd FG Tk unsplash kvadrat
Nynorske julenoveller og forteljingar

Det kan høve godt å lese ei god novelle i førjulstida. Desse novellene er skrivne av ulike forfattarar og har ulik lengde og ulike tematikkar, men dei har det til felles at hendingane går føre seg i førjulstida eller i jula.

Nynorskbok
Nynorskbok.no

Her finn du omtalar av hundrevis av gode nynorske bøker for ulike aldersgrupper.

Boktips Til Vgs Kvadrat
Gode nynorskbøker for vidaregåande skule

Dette heftet samlar tips om gode, aktuelle bøker for elevar i den vidaregåande skulen.